SecurityWorldMarket

2020-05-18

Milstolpe för Milestone – omsatte mer än en miljard kronor 2019

Lars Larsen, tillförordnad VD för Milestone Systems.

Med en årlig tillväxttakt på 14 procent under de senaste fem åren ökade VMS-företaget Milestone Systems sin nettoomsättning till 1,03 miljarder danska kronor (motsvarar 1,47 miljarder SEK) år 2019. EBIT landade på 124 miljoner DKK (cirka 177 miljoner SEK) jämfört med 194 miljoner DKK året innan - en planerad följd av ökade investeringar i forskning och utvecklingskapacitet.

Den positiva intäktsutvecklingen beror främst på ökad försäljning av Milestone Systems programvarulicenser för videohantering och Milestone Care (service- och supportprogram).

– Två faktorer påverkar särskilt våra positiva resultat: För det första vårt kontinuerliga fokus på långsiktig och lönsam tillväxt, vilket har resulterat i vinster varje år sedan Milestone Systems såg dagens ljus för 22 år sedan, säger Lars Larsen, tillförordnad VD på Milestone Systems.

– Nästa, och kanske viktigare, våra medarbetare. Långsiktig tillväxt kräver kvalificerade människor som kan se möjligheter som gynnar verksamheten. Om du inte har rätt personer kan till och med den mest solida affärsstrategin misslyckas.

Under det senaste året har Milestone Systems investerat kraftigt i forskning och utveckling och har utökat sina ingenjörsteam i Köpenhamn och Sofia samt etablerat ett nytt utvecklingscentrum i Barcelona. Milestone Systems har idag cirka 900 anställda över hela världen, vilket är nära en fördubbling på fem år.

Milestone Systems öppna och flexibla mjukvaruplattform gör det möjligt för partners och slutanvändare att komma åt och integrera med nya, disruptiva teknologier: Teknologipartners kan integreras med Milestone Systems mjukvara via den öppna teknologiplattformen. Samtidigt kopplar den öppna affärsplattformen Milestone Marketplace, som lanserades 2019, samman slutkunder och säljare som tillsammans genom plattformen kan skapa innovativa videolösningar. År 2020 kommer Milestone Marketplace 2.0 att lanseras, som kommer att förbinda slutkunder med videoförsäljare och integratörer.

– Målet med vår öppna plattformsstrategi är att skapa "empowerment" av våra partners. Dessutom har vi lanserat ett program, Accelerate Innovation, där vi ökar våra investeringar i forskning och utveckling. Alla dessa åtgärder, som vi redan kan se resultaten av, förklarar Lars Larsen.

Internationella analytiker räknar med fortsatt tillväxt på den globala marknaden för utrustning för videoövervakning fram till 2020, och Milestone Systems räknar därför med att ytterligare stärka sin globala marknadsposition. Den fortsatta utvidgningen av Milestone Systems produktportfölj, inklusive videohanteringsprogramvara och Network Video Recorders, liksom det globala ekosystemet för partners, kamerahandlare och teknikpartners förväntas också bidra till ökade intäkter 2020.

Milestone Systems är ett danskt världsledande företag inom video management software som numera ingår i Canon-koncernen, liksom det svenska systerföretaget och IP-kameratillverkaren Axis Communications. 


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan