SecurityWorldMarket

2015-04-27

Martin Gren talar om kameranytta på Trygghetskamerans dag

Martin Gren, en av grundarna av Axis Communications, hämtar exempel på brottsbekämpande kamerainstallationer från hela världen.

Imorgon, den 28 april, arrangeras Trygghetskamerans dag (TKD)för tredje gången på Clarion Hotel Stockholm. Som vanligt är programmet fullmatat med spännande anföranden. Bland talarna i år finns Martin Gren, som under rubriceringen ”Internationellt perspektiv om säkerhetskamerors brottsbekämpande effekt – exempel ur verkligheten” ska ge konkreta exempel på nyttan med säkerhetskameror.

Har säkerhetskamerorna en brottsbekämpande effekt? Den frågan ska Martin Gren, grundare av Axis, världsledande utvecklare och tillverkare av säkerhetskameror, svara på. Han har genom åren besökt platser över hela världen där kameror används i brottsbekämpande syfte. I sitt anförande kommer han berätta om sina erfarenheter och ge konkreta exempel på effekten av kamerainstallationer på olika håll i världen. 

Trygghetskamerans dag pågår från klockan 8.30 till ca 15.20 och årets talare är Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen, Dick Malmlund, SNOS, Martin Gren, Axis, Robert Dimmlich, Svensk Bensinhandel, Malin Ricknäs och Agneta Runmarker, Datainspektionen, Markus Lahtinen och Benjamin Weaver, Lunds universitet samt Jonas Samuelsson, Polisen.

Efter de olika anföranden avslutas dagen med en debatt som kretsar kring hur bra eller dålig den nya kameraövervakningslag och huruvida den behöver ändras. Här kommer också en del handla om huruvida polisen kan förbättra sin brottsuppklarning via rätt användning av inspelade bilder från säkerhetskameror. I centrum står riksdagspolitiker som tillika är ledamöter i justitieutskottet. Annika Hirvonen (MP), som är vice ordförande i justitieutskottet, representerar regeringssidan tillsammans med Helene Petersson (S). Aliansens representanter är Krister Hammarbergh (M), Roger Haddad (FP) och Andreas Carlson (KD). Därutöver deltar Snos vice ordförande Dick Malmlund och Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson samt Anders Hall, avdelningschef på Polismyndigheten.

Trygghetskamerans dag arrangeras av tidningen och webbplatsen SecurityUser.com samt tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

För mer info eller deltagaranmälan till Trygghetskamerans dag, klicka här: Trygghetskamerans dag


Leverantörer
Till toppen av sidan