SecurityWorldMarket

2022-11-14

Marknaden för cybersäkerhet i smarta byggnader fördubblas till 2027

Enligt undersökningsföretaget Memoori rankas cybersäkerhet konsekvent som en av de tre främsta problemen för organisationer som överväger investeringar i IoT eller digitala transformationsprojekt.

De senaste årens ökande kostnaderna för cybersäkerhet, har drivits på att den stora ökningen av ransomware-attacker, en serie uppmärksammade dataintrång och de massiva säkerhetsutmaningarna som följer på övergången till mer distansarbete och det accelererade trycket att gå mot digital transformation .

Över 12 procents tillväxt

I Memooris nya rapport – med rubriceringen “Cyber Security in Smart Commercial Buildings 2022 to 2027” – uppskattar att den globala försäljningen för av hårdvara, mjukvara och tjänster för cybersäkerheti smarta byggnader uppgick till 4,33 miljarder dollar 2021, och företaget förväntar sig att marknaden kommer att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt på 12,2 % under de kommande fem åren att försäljningsvärdet kommer att uppgå till ett värde av 8,65 miljarder dollar till år 2027.

Certifiering kan ge konkurrensfördelar

Forskningen tyder på att slutanvändare och leverantörer, som för implementering av all ny teknik, bör överväga cybersäkerhetsbehov genom hela design- och byggprocessen, att bygga in rätt säkerhets- och integritetskontroller och riskreducerande lösningar i varje utvecklingsstadium.

– Att uppfylla de senaste cybersäkerhetsstandarderna och få IoT-produkter officiellt certifierade kan ge en klar konkurrensfördel för leverantörer när de lägger anbud på nya affärer, säger James McHale, chefanalyst på Memoori.

Cyberhot kan hämma utvecklingen

Marknadsutmaningarna är varierande, men Memoori-studien tyder på att den utan tvekan mest utmanande aspekten av att effektivt hantera cyberrisker för smarta byggnader är de stora skillnaderna mellan historiska tillvägagångssätt för systemdesign och drift, och olika prioriteringar mellan IT-system och operativa teknik system (OT).

Stigande nivåer av cyberrisk, som utgörs av IoT-enheter och anslutna smarta byggnadssystem, har en betydande negativ effekt på fastighetsägares förmåga att effektivt försäkra sina tillgångar. Vissa branschobservatörer går till och med så långt som att säga att bristen på effektivt cyberskydd håller snabbt på att bli en betydande barriär som hämmar utvecklingen av smarta byggnader.

Motståndskraftig bransch

Det finns också en oro för att en stor del av ägare och operatörer av smarta byggnader kan vara helt omedvetna om att de inte har något legitimt försäkringsskydd för sina smarta byggnadssystem och skulle vara fullt ansvariga för alla relaterade kostnader i händelse av ett cyberintrång. Men Memoori-rapporten indikerar också att marknaden kommer att visa sig motståndskraftig trots en utmanande global miljö med en ständigt ökande nivå av digitalisering, kombinerat med allt fler cyberattacker, ökande kostnadskonsekvenser av framgångsrika dataintrång och allt strängare cybersäkerhets- och integritetsrelaterad lagstiftning som sammantaget fortsätter att stimulera utgiftstillväxt, enligt Memoori-rapporten.Leverantörer
Till toppen av sidan