SecurityWorldMarket

2019-09-10

Marknaden för anti-drönarteknik växer rekordsnabbt

En faktor som driver på den kraftiga tillväxten inom antidrönarteknikmarknaden är de ökande antalet incidenter där säkerhetsöverträdelser och brott utförts med oidentifierade drönare.

Marknaden för anti-drönarteknik förväntas växa från 499 miljoner USD 2018 till 2.276 miljoner USD 2024, utifrån en årlig tillväxt ( CAGR) på 28,8 procent, enligt en rapport från Marketsandmarkets.

En starkt drivande faktor för den kraftiga tillväxten är det gäller nantidrönarteknik är hotet från luften, det vill säga de ökande antalet incidenter där säkerhetsöverträdelser och brott  utförts med oidentifierade drönare. Terrorhot och en i övrigt växande kriminalitet anges också som orsaker till den växande efterfrågan på anti-drönarteknik.

Teknik som upptäcker och stör ut drönare står för den största delen av marknaden under prognosperioden, enligt Marketsandmarkets, som också hävdar att allt fler terroristgrupper demonstrerat sin förmåga att använda drönare på varierande sätt för sina ändamål och därmed påskyndat och stimulerat försäljningen av antidrönarteknik. En väsentlig marknad för detekterings- och störningssystem finns i militära och försvarsrelaterade applikationer, exempelvis för att upptäcka obehöriga drönare i skyddsområden.

Antidrönarteknik för den kommersiella marknaden förväntas nå sin tillväxtpeak under prognosperioden. Viktiga faktorer är den snabba utvecklingen av billiga drönare på marknaden som gör drönarna mer tillgängliga och möjligheten att använda dem som kraftfulla affärsverktyg. Exempel på applikationer/vertikaler är, gruvdrift, kartläggning och jordbruk.

Amerika kommer sannolikt att stå för den största andeln av den globala marknaden för antidrönarteknik under prognosperioden. Faktorer som bidrar till tillväxten i de här regionerna är ökande incidenter med oidentifierade drönare inblandade, men också ett ökande antal terrorattacker, särskilt i USA. Den dramatiska ökningen av drönarolyckor och incidenter med drönare har i USA väckt grundläggande frågor om nationell säkerhet och säkerhet för allmänheten samt frågor kring skydd av den personliga integriteten, skriver Marketsandmarkets i sin rapport.


Leverantörer
Till toppen av sidan