SecurityWorldMarket

2018-08-01

Tuffare än väntat för Loomis i andra kvartalet

För perioden april – juni redovisar kontanthanteringsbolaget Loomis ett rörelseresultat (EBITA) på 509 miljoner kronor (517) och en rörelsemarginal på 10,6 procent (11,9), vilket var klart lägre än förväntat.

Loomis anger verksamheten i Europa och framför allt lägre volymer i  Sverige och Frankrike som som orsakert till den lägre rörelsemarginalen..

Intäkterna under kvartalet landade på 4.808 miljoner kronor (4.346) och den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (2) . Den valutajusterade tillväxten var 7 procent (2).


Resultat före skatt uppgick till 553 miljoner kronor (463) och inkluderar en positiv jämförelsestörande post om 98 miljoner kronor (0). Resultatet efter skatt var 411 miljoner kronor (332).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,47 kronor (4,41).


Rörelsens kassaflöde uppgick till 456 miljoner kronor (437) motsvarande 90 procent (85) av rörelseresultatet (EBITA).


Leverantörer
Till toppen av sidan