SecurityWorldMarket

2019-05-02

Loomis passerade fem miljarder första kvartalet

Loomis har redovisat sin delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Med intäkter på 5.006 miljarder kronor – att jämföra med 4.486 Mkr för motsvarande period 2018 –  visade värdetransportföretaget fortsatt tillväxt.

Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 5 procent (8). Loomis rörelseresultat (EBITA)1) landade påtill 564 miljoner kronor (472) och rörelsemarginalen nådde 11,3 procent (10,5).

Resultat före skatt uppgick till 509 miljoner kronor (425) och resultatet efter skatt var 379 miljoner kronor (318). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,04 kronor (4,22).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 173 miljoner kronor (271) motsvarande 31 procent (57) av rörelseresultatet (EBITA).


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan