SecurityWorldMarket

2019-02-04

Loomis avyttrar verksamhet för förvaring och logistik av konstföremål

Loomis AB har, genom ett helägt dotterbolag, avyttrat Artcare, en verksamheten för förvaring och logistik av konstföremål. Köpare är Iron Mountain (Schweiz) AG.

Artcare förvärvades som en del av Via Mat under 2014 och tillhör inte Loomis kärnverksamhet.

Intäkterna för den avyttrade verksamheten uppgick 2018 till cirka 5 miljoners scweiziska francs (CHF)  som motsvarar cirka 45 miljoner svenska kronor.

Artcare har rapporterats som en del i segment International.

En realisationsvinst före skatt om cirka 4 MCHF kommer att redovisas och rapporteras som en jämförelsestörande post i det första kvartalet 2019.


Leverantörer
Till toppen av sidan