SecurityWorldMarket

2019-11-07

Lange har presenterat sin sista delårsrapport som VD för Gunnebo

Under sin sista dag som VD och koncernchef för Gunnebo kommenterade Henrik Lange företaget delårsrapport juli-september 2019. Rapporten visar på rekordhög orderingång och stark försäljning inom Entrance Control som lyfter koncernens tillväxt för kvartalet.

Orderingången uppgick till 1.547 miljoner kronor (1 396) och nettoomsättningen landade på 1.373 miljoner kronor (1.303), vilket motsvarar en tillväxt om 5 procent jämfört med föregående år (3 procent justerat för valutakurseffekter)

EBITA uppgick till 92 miljoner kronor (92) och den noterade EBITA-marginalen blev 6,7 procent (7,1). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 75 miljoner kronor (88) och periodens resultat blev 39 miljoner kronor (56).

– Jag är mycket nöjd med den starka orderingången för kvartalet som ökade med 11 procent jämfört med föregående år, varav 4 procent är organisk tillväxt. Även kvartalets omsättning var stark och steg med 5 procent mot föregående år, kommenterar Henrik Lange.

– Inom Entrance Control låg orderingången på rekordhöga 500 miljoner kronor under kvartalet då vi både fick in flera viktiga order till flygplatser och fick med ett kvartal från nyförvärvet Cominfo. Kvartalsomsättningen ökade med 25 procent och kommer att ligga kvar på en hög nivå framöver baserat på den stora orderstocken. Förvärvet av Cominfo är ett bra tillskott till affärsområdet och integrationsarbetet går planenligt.

Inom Safe Storage steg orderingången med 13 procent och omsättningen ökade med 8 procent, främst tack vare en god utveckling i Asien.

– En del i vår strategi inom Safe Storage är att ingå partnerskap för distribution av säkerhetsskåp i Europa. Vi har utvecklat ett koncept för denna partnerskapsmodell och efter kvartalsslutet meddelade vi att vi ingått partnerskap med Insafe på den brittiska marknaden. Med Insafe som distributör i Storbritannien får vi en utmärkt marknadstäckning via en mycket välrenommerad partner. Samtidigt får vi möjlighet att utöka vår verksamhet på den brittiska marknaden och omvandla fasta kostnader till rörliga.

Inom Cash Management sjönk orderingången med 24 procent. Americas gick bättre än förra kvartalet, men orderingången var lägre såväl i Europa som i Asien och Mellanöstern. Försäljningen sjönk med 12 procent. Försäljningen ökade till banker, var oförändrad till detaljhandel, medan försäljningen till värdetransportföretag hade en svagare utveckling.

– Vi ser tecken på en förbättring under kommande kvartal, säger Henrik Lange.

Inom Integrated Security sjönk orderingången med 15 procent jämfört med föregående år och omsättningen föll med 4 procent. I Americas ökade omsättningen medan den minskade i övriga regioner.

– Affärsområdet har arbetat med åtgärder för lönsamhetsförbättring, vilket nu har positiv effekt på affärsområdets EBITA.

Koncernens EBITA om 92 miljoner kronor under tredje kvartalet låg i linje med föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 6,7 procent.

– Entrance Control fortsätter att uppvisa mycket starka resultat, med 66 miljoner kronor i EBITA och en marginal om 18 procent. Tillväxten fortsätter även inom Safe Storage, både vad gäller orderingången och omsättningen. EBITA-resultatet uppgick till 37 miljoner kronor med en marginal om 7 procent. Förutom driften av verksamheten har fokus under kvartalet legat på de planerade kostnadsbesparingsåtgärderna och en förändring av affärsmodellen till en indirekt partnerskapsmodell, vilket resulterat i ett nytt partnerskap i Storbritannien, säger Henrik Lange.

Cash Management uppvisade ett svagt resultat på grund av den lägre omsättningen under kvartalet. Orderingången i Americas ökade samtidigt som den minskade i övriga regioner. Henrik Lange menar att både vad gäller orderingången och omsättningen beror den stora skillnaden jämfört med föregående år på tidsförskjutningen av projekt till värdetransportföretag. EBITA uppgick till 9 miljoner kronor med en marginal om 4 procent.

– Vi arbetar med åtgärder, både genom att titta på kostnader och genom att utveckla befintliga och nya partners för att förbättra resultatet under kommande kvartal.

Inom Integrated Security ökade orderingången och försäljningen i Americas men sjönk i övriga regioner. Omstruktureringsåtgärderna fortsatte, och EBITA ökade således med 6 miljoner kronor och var positivt med 5 miljoner kronor under kvartalet.

Stefan Syrén ersätter Henrik Lange som VD idag, den 7 november. Henrik Lange förblir dock Senior Vice President för affärsområdena Safe Storage och Integrated Security.

– Under de senaste 18 månaderna har koncernen övergått till en mer fokuserad affärsstruktur per produkterbjudande och med en tydlig plan för att leverera lönsam tillväxt under kommande år. Då jag nu lämnar över rollen som Vd och koncernchef vill jag tacka er alla för ert stöd och jag önskar Stefan och resten av ledningen all lycka till i framtiden.


Leverantörer
Till toppen av sidan