SecurityWorldMarket

2020-05-16

Kraftig minskning av stölder under pandemin

Stölder och bostadsinbrott minskar.

Stöldbrotten minskade med 17 procent i april 2020 jämfört med samma månad förra året enligt ny statistik från Brå.
– Folk är hemma mer och det är försämrade möjligheter för internationella brottsnätverk att begå stölder och förflytta sig runt i Europa. De två sakerna tillsammans borde påverka, säger Damir Celebic, verksamhetsutvecklare för mängdbrott vid Nationella operativa enheten.

Antalet anmälda brott minskade med 5 procent under april jämfört med april 2019. Brå noterar att det faktum att minskningen inleddes i mars och fortsatte i april indikerar att pandemisituationen kan ha haft en minskande inverkan på antalet anmälda brott. Antalet anmälda brott minskade också mer i Stockholm där pandemin slagit hårdast ­– 7 procent färre anmälda brott både i mars och april.

Stöldbrott är den kategori som minskar mest. I region Stockholm anmäldes till exempel 15 procent färre inbrott i industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, kontor m.m under april 2020 jämfört med april förra året. Bostadsinbrotten minskade med 23 procent i Stockholm och även alla andra delar av landet såg en minskning – i det som kallas region Mitt var nedgången hela 44 procent. Sett till hela landet minskade även bedrägeribrott (-11 procent) och brott mot person (-4 procent) under april.

Vilka brott ökar under pandemin? I april stod narkotikabrott (+15 procent) för den största ökningen, andra brottskategorier som ökade var skadegörelse (+4 procent) och trafikbrott (+4 procent). Brå konstaterar att utvecklingen visar att polisen och tullen upprätthållit och i april även ökat nivån anmälda narkotikabrott under pandemisituationen.


Leverantörer
Till toppen av sidan