SecurityWorldMarket

2018-04-12

Joe Grillo lämnar Tagmasters styrelse

Joe Grillo lämnar Tagmasters styrelse.

Valberedningen i Tagmaster AB (publ) reviderar det tidigare framlagda förslaget till val av styrelse med anledning av att Joseph (Joe) Grillo har meddelat att han inte längre står till förfogande för omval vid årsstämman 2018.

Valberedningens förslag är i övrigt oförändrat i förhållande till det förslag som presenterades den 27 mars 2018. Valberedningen föreslår således att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter samt en suppleant med omval av styrelsens ordförande Rolf Norberg, omval av styrelseledamöterna Örjan Johansson, Magnus Jonsson och Gert Sviberg samt omval av styrelsesuppleanten Jonas Svensson.

Anledningen till att Joe Grillo meddelat att han inte längre står till förfogande för omval är att Joe på grund av ett utökat engagemang i sin egen företagsgrupp (Acre LLC) där han är CEO och där Vanderbilt ingår. I Vanderbilt är han också CEO. Med detta engagemang samt  att Joe lämnar Europa och flyttar tillbaka till USA,  känner han  att tiden inte räcker till för externa uppdrag. Joe Grillo kommer dock att kvarstå som rådgivare till företaget och dess ledning och kommer att sitta kvar i styrelsen fram till och med årsstämman 2018.

– Joe Grillo har under sina sex år i TagMasters styrelse delat med sig generöst av sina erfarenheter inom RFID, företagsutveckling och om speciellt den amerikanska marknaden. Vi beklagar Joes beslut men ser även framdeles ömsesidigt fortsatta kontakter till nytta för såväl Tagmaster som för Joes egen verksamhet. Joe avser också fortsatt vara aktieägare i TagMaster och kommer att följa vår fortsatta utveckling,  säger Rolf Norberg, styrelseordförande i Tagmaster.

Årsstämman i Tagmaster kommer att hållas den 26 april 2018 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan