SecurityWorldMarket

2020-03-23

Jens Lennen: Vi måste agera snabbt om vi ska komma ur coronakrisen

Jens Lennen, säkerhetsentreprenör, tycker till om coronakrisen och hur den bör bemötas av säkerhetsbranschen och andra aktörer.

Coronakrisen engagerar alla.  Det gäller inte minst aktörerna på säkerhetsmarknaden. Men nu börjar engagemanget övergå till förslag på proaktiva initiativ och lösningar. Det också handling, inte minst från näringslivet, som finansanalytikern och säkerhetsentreprenören Jens Lennen efterlyser. Den före detta VDn för Zenita Security och grundaren av Nordic Alarm, tycker att perspektivet på sjukdomens effekter måste vidgas och även inbegripa det samhällsekonomiska aspekterna. Här kan och bör säkerhetsbranschens aktörer gå i bräschen med initiativ som både räddar liv och bidrar till minimering av de ekonomiska skadeeffekterna, menar han i sin debattartikel.

Öka skyddet för riskgrupperna, testa alla och öppna våra fabriker – det måste vara vår strävan nu. För varje dag samhällets ekonomiska hjul står stilla riskerar världen att hamna i en djup lågkonjunktur vilket ökar människors misär och ekonomiska situation vilket i sin tur kan resultera i ökad kriminalitet och ytterligt mänskligt lidande.

Vi som arbetat länge inom säkerhetsbranschen kan bidra med våra erfarenheter av riskhantering. Varje dag vi kan göra skillnad för att flacka ut kurvan är viktig för att sjukvården skall hinna med.

Försvarsmakten gjorde sin hemläxa för många år sedan då man såg över situationen avseende informationsskydd. Det man kom fram till var att det var mycket svårt och ekonomiskt omöjligt att skydda all information vilket gjorde att man tog ett krafttag och definierade vad som verkligen var kritiskt att skydda. Endast kritisk information hemligstämplades och man ökade skyddet av detta. Åtgärden ansågs lyckad. Den erfarenheten kan vi lära av. Om myndigheterna nu är villiga att göra ”whatever it takes” så varför inte öka skyddet ordentligt för riskgrupperna inklusive kritisk vårdpersonal med flera?

Det finns en mängd åtgärder som kan göras för att skydda och hjälpa riskgrupperna såsom riktad information, frekvent testning, hjälp med mattransporter, mediciner samt fler resurser till hemtjänsten så att de kan organisera sig i celler vilket resulterar i att mängden olika vårdpersoner kan minskas per mottagare mm. 

Öppna våra fabriker så snart som möjligt
När vi ökat skyddet för riskgrupperna så kan vi alla som inte är i riskgruppen ta vårt ansvar och göra det vi kan för att sätta igång vårt ekonomiska hjul. Öppna upp fabrikerna, nyttja servicetjänster och sätt igång att konsumera. Varje dag företagen och samhället tappar intäkter så ökar risken dramatiskt att vi hamnar i en djup lågkonjunktur vilket i sådant fall resulterar i massarbetslöshet.

Testa alla i Sverige
Importera eller starta produktion av snabbtester i Sverige. Lyssna på WHO´s rekommendationer och professor Taks erfarenheter från Sydkorea där man nu är på rätt väg och antalet friskförklarade personer per dag överskrider antalet nya fall. Att testa så många som möjligt och identifiera vilka som bär på Covid-19 har varit nyckeln till lyckosam isolering och välorganiserad smittspårning. Alla skall testas och vissa grupper såsom vård och hemtjänstpersonal skall testas regelbundet.

Verkligheten skapar nyheter
Medias svarta krigsrubriker har haft effekt.  Alla vet att det är kris och att människor dör. Bilder på coronasmittade på akutmottagningar och liksäckar har fått oss att förstå allvaret. Men det finns också positiv rapportering, exempelvis om trenden i Sydkorea, om framstegen som görs avseende bromsmediciner och människors innovativa insatser som gör skillnad. Så låt oss bli en del av den verklighet ur vilken nyheter skapas. Låt oss göra skillnad när det gäller att motivera framtidstron genom initiativ som förbättrar situationen.

Tänk nytt
Vi har redan sett intressanta och kreativa initiativ från den privata sektorn. Flygpersonal som snabbutbildar sig till vårdpersonal. Hotell och mässhallar som görs om till tillfälliga sjukhus. Privata företag som ställer om produktion till handsprit och privata initiativ för import av skyddsutrustning. Vi kan alla hjälpa till att tänka nytt och se över vad våra egna företag, och arbetsplats kan göra för att hjälpa till.

Motkraft för framtidstro
Säkerhetsbranschen har en utomordentligt bra möjlighet att påverka utvecklingen eftersom vi finns representerade i samhällets alla sektorer. Vi måste börja lyfta idéer om hur vi tillsammans med kunder i näringsliv, stat och kommun kan skydda riskgrupper och rädda liv. Låt oss bli en positiv motkraft till det mörka och medverka till att vi både mentalt och fysiskt tar oss ur corona-krisen. Vi måste agera snabbt för att minimera den samhällsekonomiska skadan. Vi har inte råd att vänta längre.

Jens Lennen
Säkerhetsentreprenör och finansanalytiker


Om artikelförfattaren

Jens Lennen,grundade Nordic Alarm 1988 och drev bolaget som VD i 18 år innan verksamheten förvärvades av Lagercrantz-gruppen.

2010var han med och grundade fakturabörsen som 2014 förvärvades av Schibsted-koncernen.

2012 intog han rollen som VD för Zenita Security som 2017 förvärvades av Prosero Security.

Därutöver är Jens Lennen auktoriserad finansanalytiker (AFA) samt även Certified international investment analyst (CIIA).


Leverantörer
Till toppen av sidan