SecurityWorldMarket

2020-02-12

Wendeklint har sålt IPS Alarm till personalen

Tony Wendelklint, grundare av IPS Alarm.

Efter närmare 28 år som ägare för IPS Alarm har Tony Wendelklint valt att sälja sitt företag IPS Alarm till personalen.

– Jag kommer fortsätta som rådgivare till företaget och arbeta med strategi samt att vara ett bollplank för vår nya VD Magnus Sandström som tagit rollen som CEO för bolaget.

Installationsföretaget IPS Alarm startades för 28 år sedan av Tony Wendelklint. Med kontor i Stockholm och Göteborg har IPS Alarm idag 20 anställda och en omsättning på 36 miljoner (enligt bokslut 20190831). Företaget är certifierat för inbrottslarm i larmklass 4 samt har certifiering för brandlarm. Lägg därtill certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001. Dessutom pågår processer som ska företaget certifiering enligt ISO 27001 samt ISO 45001.

Sedan den 1 februari är det Magnus Sandström som är företagets VD. Någon större förändring kommer det nya ledarskapet inte att innebära, i alla fall inte kundrelationerna om man får tro Tony Wendelklint .

– Sättet att göra affärer med kunden i fokus är nedärvt i bolagets DNA och djupt rotat i hela personalens sätt att tänka. Det är ett långsiktigt mål som vi har arbetat efter under alla år, säger Tony menar att personalen är företagets viktigaste tillgång.

För egen del avser Tony ägna tid åt att utveckla sina andra bolag, och därutöver saker som han inte hunnit med förut.

– Det ska bli spännande att få mer tid för privata intressen, men jag ser också fram mot nya utmaningar i övrigt, kommenterar Tony Wendelklint avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan