SecurityWorldMarket

2018-07-12

Så vill riksdagspartiernas öka tryggheten

Fler poliser, skärpta straff och bättre brottsförebyggande arbete – det är några av de åtgärder som riksdagspartierna ser som viktigast för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det framkommer i en ny undersökning som tidningen Tryggare Samhälle har gjort.

I senaste numret av Tryggare Samhälle (tillgänglig gratis som e-tidning) har riksdagspartierna svarat på ett antal frågor om hur de vill minska brottsligheten och öka tryggheten. De fick bland annat frågor om hur många poliser de anser ska finnas samt hur de ser på informationsstölder, internetrelaterade brott, kamerabevakning och DNA-databaser.

Nedan redovisas partiernas svar på frågan "Vilka två eller tre åtgärder är enligt ditt parti viktigast för att minska brottsligheten och öka tryggheten?"

Läs partiernas svar på övriga frågor här.


Leverantörer
Till toppen av sidan