SecurityWorldMarket

2019-01-09

Han ska ta snabbväxande Iloq till Europamarknaden

Heikki Hiltunen, CEO och President för Iloq, anser att den största utmaningen för bolaget är att hantera tillväxten. Iloq har ungefär 30 procent marknadsandel i Finland och cirka 10 procent i Sverige.

Heikki Hiltunen har varit CEO och President för den innovativa finska passerkontrolltillverkaren Iloq sedan augusti 2017. Hans stora uppgift är att få Iloq att växa från att vara en skandinavisk spelare till en europeisk.

– Jag tror att stora företag som Google, Amazon och Apple kan ta sig in på marknaden, säger han.

Iloq har 110 anställda (tillverkningen har outsourcats) och omsatte 40,3 miljoner euro under 2017. I år förväntas intäkterna att öka med 25 procent till 50 miljoner euro.

Iloq lanserade S50 under 2018 – en nyckellös passerkontrollteknik som bygger på mobiler med NFC och säker molnbaserad behörighetslagring. Det är den första låscylindern i världen som hämtar låsenergin från smarta telefoner och den vann ”Best Product” i Detektor International Awards 2018 i kategorin ID- och passerkontroll.

Heikki Hiltunen har 30 års erfarenhet av industriell automation i en global affärsmiljö och efter ett år i säkerhetsbranschen menar han att den är attraktiv.

– Jag tror att det sker en stor förändring på marknaden. Vi kan se att mekaniska lås kommer att ersättas med digitala och mekatroniska lås. Det är en mycket intressant fas som drivs av digitaliseringen, säger han.

När kommer mekaniska lås att bytas ut?

– Om man tittar på mark- nadsdata så växer den mekaniska låsmarknaden stadigt med 3,3 till 3,5 procent medan de mekatro- niska och digitala låsen har en årlig tillväxttakt på 13–14 procent. Jag tror att det kommer att ske under de kommande fem till tio åren. Varför installera mekaniska lås i nya byggnader när du har digitala och mekatroniska lås som är lika bra eller bättre och när du dessutom kan integrera dem med er tjänster och göra dem säkrare? I Finland är redan 40–50 procent digitala/mekatroniska lås och det är Skandinavien som leder utvecklingen.

Ni riktar er till bostadshus, universitet och skolor, sjukhus och kommersiella byggnader och med S50 nu även mot el-, vatten- och avloppsindustrin. Blir det fler segment?

– Vi uppskattar att den adresserbara marknaden för oss är cirka 12,5 miljarder euro och i dag består 90 procent av den av mekaniska lås. Så marknaden är tillräckligt stor för oss för att bara försöka ersätta de mekaniska låsen. Men vi är naturligtvis öppna för nya segment, även om jag föredrar att vara stor inom de be ntliga segmenten snarare än att vara väldigt utspridd.

Vart är marknaden för passerkontroll på väg?

– Mot öppna plattformar. Sett till vad som händer med smarta hem och smarta städer tror jag att stora spelare som Google, Amazon och Apple kan komma in på marknaden med sina egna smarta hem-koncept och det kan orsaka störningar för traditionella spelare. Med IoT, uppkoppling och de nya tjänster som du kan erbjuda medborgarna för att göra deras liv enklare så bjuder du i princip in större spelare i matchen. Hemautomation, säkerhet och access kan kombineras och det här är fort- farande en mycket fragmenterad marknad. Smarta hem utvecklas, men det måste finnas mer standarder i framtiden.

Kommer det att finnas plats för traditionella spelare?

– Ja, jag tror fortfarande att det kommer att finnas utrymme för traditionella och mekaniska spelare men vi måste gå vidare med ett öppet sinne. De traditionella aktö-erna har varit konservativa och er nykomlingar som IT-folk kommer in allt mer i branschen. De köper komponenter för smarta hem för att bygga nya plattformar, så det är en stor förändring.

De kommer inte att acceptera proprietära produkter. Dessutom driver Industry 4.0 och IoT på mot öppna standarder.

Vad har varit ditt fokus under ditt första år som CEO för Iloq?

– Vi har granskat och omarbetat den globala strategin: jag spende- rade antagligen åtta, nio månader på det. Jag har besökt många inves- terare eftersom vi letar efter olika alternativ för Iloq att öka tillväxten och internationalisera företaget snabbare. Vi har också uppgraderat ledningsgruppen med en CMO, en HR-chef och en ny CFO. Vi har delat upp försäljningsorganisationen i två regioner: Nordeuropa och Centraleuropa.

Hur ska ni växa internationellt?

– I dag har vi kontor i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Benelux, Tyskland och vi har utökat med Frankrike i år. Vi lägger till Spanien och tittar på Italien och Storbritannien. Vi hoppas kunna accelerera tillväxten till 30–35 procent framöver. För närvarande exporterar vi till 20 olika länder, men nästan 80 procent av våra intäkter kommer från Skandinavien.

Var ska ni växa?

– Vi kommer att se mer och mer tillväxt i Centraleuropa. Inom ett par år förväntar jag mig att vi har närvaro i Asien, Oceanien och Nordamerika. Steg för steg försöker vi göra Iloq till en global spelare men just nu ligger fokus på Europa.

Ett sätt att växa är att listas på börsen.

– Ja, i maj i år meddelade vi att vi överväger olika strategier för att öka vår tillväxt och ett alternativ är att noteras på Helsingforsbörsen, men det finns också andra alternativ. Vi meddelade nyligen att vi kommer att förlänga processen till nästa år och det nns många bra alternativ på bordet. Ett av dem är att fortsätta som vi gör i dag: företa- get mår bra, är lönsamt, vi har inga skulder och en bra tillväxt.

Har andra företag försökt köpa er?

– Det sker närmanden, men jag har inte sett några allvarliga försök. Vi är ett av de snabbast växande skandinaviska företagen i branschen, så det är klart att vi är mycket intressanta för investerare.


Leverantörer
Till toppen av sidan