SecurityWorldMarket

2020-05-15

Han är den nya SLR-ordföranden

Håkan Dosé efterträder Benny Jansson som ordförande för SLR.

På SLR:s 65:e årsmöte, som hölls digitalt, valdes Håkan Dosé till ny ordförande. Han efterträder därmed Benny Jansson.
– Den gamla generationen som levde med SLR håller på att gå i pension. Det finns en ung generation som behöver få veta vad SLR är och vad det är för nytta, säger Håkan Dosé.

Håkan Dosé sålde sitt företag Nivex och hann bara vara pensionär i några månader innan han först blev ordförande för SHG – Svenska Högsäkerhetsgruppen – och sedan styrelseledamot i Säkerhetsbranschen. Nu kliver han alltså in även som ordförande för SLR – Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

– Pensionärslivet är överskattat. Om hälsoläget i världen är bättre till hösten kommer jag ge mig ut på en turné och besöka medlemsföretag för att bekräfta att vi jobbar med rätt saker, säger han

Förutom Håkan Dosé som ny ordförande valde SLR även in Michael Synnerhag in som ny styrelsesuppleant, och Martin Järbur och Anette Aava valdes om som styrelseledamöter.


Leverantörer
Till toppen av sidan