SecurityWorldMarket

2019-05-12

Hälften av storbolagen utsattes för cyberattacker 2018

Trots att cyberhoten blir allt mer uppmärksammade så görs det inte tillräckligt för att öka säkerheten. Det menar chefer i 100 av Sveriges största bolag, som för andra året i rad har intervjuats av PwC. Samtidigt som hälften av bolagen har varit utsatta för cyberattacker under 2018, så uppger hela 83 procent att de inte tycker att Sverige är tillräckligt bra rustat för att klara av cyberhoten.

– Undersökningen visar att våra beslutsfattare måste gå från ord till handling och bli mer tydliga och konkreta när det gäller lösningar. Annars riskerar vi att stora värden går förlorade och i värsta fall hotas även viktig samhällsstruktur, menar Jakob Bundgaard ansvarig Cyber Security, PwC Sverige.

Närmare hälften av bolagen (49 procent) i undersökningen har varit utsatta för en cyberattack under 2018 och utvecklingen framåt väntas bli än dystrare. Resultaten visar nämligen att 65 procent av bolagen räknar med att 2019 blir ett år med fler cyberattacker mot den egna organisationen än 2018.

– Vi ser också tydligt att säkerheten inte hänger med teknikutvecklingen. Så många som 81 procent anser att ny teknik som till exempel robotik och automatisering ökar riskerna för cyberattacker, säger Jakob Bundgaard.

Vilka lösningar måste då till för att stärka cybersäkerheten i Sverige framöver? Enligt undersökningen så handlar det till exempel om ett ökat samarbete mellan det offentliga och privata näringslivet.

– Fler bolag måste även se på cybersäkerhet som en verksamhetskritisk aspekt och inte en isolerad IT-fråga. De här diskussionerna behöver vara en stående punkt på agendan i både ledningsgrupper och styrelser med tydliga kravställningar och löpande uppföljningar, säger Jakob Bundgaard.

76 procent uppgav i undersökningen de inte anser att svenska politiker tar cybersäkerhet som samhällsutmaning på tillräckligt stort allvar i dagsläget.

Ett exempel där bolagen vill se mer handlingskraft från politikerna är när det gäller utbildningsinsatser. 95 procent tycker att cybersäkerhet bör involveras redan i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering. 77 procent anser att det behövs fler specifika utbildningar med inriktning cybersäkerhet på universitet och högskolor.


Leverantörer
Till toppen av sidan