SecurityWorldMarket

2018-12-04

Gunnebos avyttring av verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg klar

Avyttringen av Gunnebos verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg som kommunicerades den 17 juli 2018 har nu godkänts av lokala fackföreningar och konkurrensmyndigheter.

Som en följd av dessa godkännanden stänger Gunnebo idag avyttringen. Köpare är det globala private equity företaget Open Gate Capital.

Avyttringen förväntas ge en transaktionsförlust om uppskattningsvis 65 miljoner Euro, av vilka cirka -20 miljoner Euro förväntas vara kassaflödespåverkande. Uppskattningarna är preliminära och kommer slutjusteras efter stängning.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan