SecurityWorldMarket

2020-04-03

Gunnebo senarelägger årsstämma 2020 på grund av covid-19

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av Covid-19, har Gunnebos styrelse fattat beslut om att senarelägga årsstämman till måndagen den 29 juni 2020.

På grund av den senaste tidens utveckling avseende Covid-19 samt beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer, vilket är normgivande även för andra typer av sammankomster, har Gunnebos styrelse fattat beslut att senarelägga bolagets årsstämma till måndagen den 29 juni 2020 klockan 16:00. Den senarelagda stämman kommer hållas i samma lokaler som den ursprungliga stämman dvs Hotel Elite Park Avenue i Göteborg.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas tisdagen den 21 april 2020. Gunnebo återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.


Leverantörer
Till toppen av sidan