SecurityWorldMarket

2020-09-30

Gunnebo presenterar preliminärt resultat för juli och augusti

Gunnebo har publicerat preliminärt resultat för juli och augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020 med anledning av att GB Holdco, som indirekt ägs av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende Gunnebo. 

INettoomsättning för juli-augusti 2020 uppgick till 624 miljoner kronor (857) och rörelseresultatet (EBITA) till 6 miljoner kronor (32). Den huvudsakliga orsaken till avvikelsen mot föregående år, är att bolaget fortfarande är negativt påverkat av Covid-19 och konsekvenser till följd av detta, vilket bland annat resulterat i lägre efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Under perioden har bolaget Gateway, inklusive intressebolag avyttrats, vilket kommer att belasta periodens resultat totalt med 50 miljoner kronor. Vidare bedömer bolaget att för perioden upparbetade kostnader för IT-incidenten, som inträffade under augusti, väntas uppgå till cirka 3 miljoner kronor.

För tredje kvartalet, 2020 förväntas försäljningstillväxten uppgå till mellan 3–5 procent jämfört med andra kvartalet, 2020 och minus 25–30 procent jämfört med tredje kvartalet, 2019. EBITA-marginalen estimeras för samma period uppgå till mellan 2–3 procent (0 procent, andra kvartalet, 2020 och 7 procent, tredje kvartalet, 2019).

Avseende fjärde kvartalet, 2020 gör bolaget bedömningen att återhämtningen fortgår, vilket förväntas bidra till att såväl försäljning som rörelseresultat (EBITA) blir något bättre i jämförelse med tredje kvartalet, 2020. I jämförelse med motsvarande kvartal 2019 väntas dock såväl försäljning som rörelseresultat (EBITA) bli väsentligt lägre på grund av fortsatt negativ påverkan av Covid-19 på ett flertal viktiga huvudmarknader. Vidare är bedömningen att detta scenario även är giltigt för helåret 2020 jämfört med 2019. Det föreligger dock en betydande osäkerhet avseende de makroekonomiska utsikterna inte minst med anledning av påverkan av Covid-19.

Alla siffror är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer. Gunnebos preliminära resultat för tredje kvartalet, 2020 kommer att offentliggöras kl. 08.00 (CET) den 15 oktober 2020. Gunnebos fullständiga kvartalsrapport för tredje kvartalet, 2020 kommer att offentliggöras kl. 08.00 (CET) den 4 november 2020.


Leverantörer
Till toppen av sidan