SecurityWorldMarket

2020-11-18

Gunnebo ansöker om avnotering 

GB Holdco AB , som indirekt ägs av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Gunnebo AB ovillkorat den 17 november 2020. GB Holdco kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Gunnebo och har meddelat att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Gunnebo.

Styrelsen för Gunnebo har idag, på begäran av GB Holdco, fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Gunnebos aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Gunnebo har också på begäran av GB Holdco kallat till extra bolagsstämma att hållas den 16 december 2020 för bland annat val av styrelse.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan