SecurityWorldMarket

2019-02-12

Göteborg Energi effektiviserar kontrollrummet med smart teknik

I sin effektivisering av kontrollrummet, själva hjärtat i verksamheten, väljer Göteborg Energi smart teknik från TM Group.

Tekniken öppnar möjligheten att integrera kontrollrummets olika enheter såsom drift, brandlarm, passerkontroll med flera och hantera dessa från en och samma arbetsutrustning. Smart teknik skiljer sig från traditionell teknik, där kontrollrummets olika enheter kräver separat arbetsutrustning, vilket försvårar operatörens arbete.

Genom att fler delar i verksamheten kräver övervakning av kontrollrummet har operatören fått fler uppgifter att hantera, där varje del kräver separata tangentbord, separata möss och separata övervakningsskärmar. Det är inte ovanligt att en operatör arbetar med fem, sex olika tangentbord samtidigt, lika många möss samt flertalet övervakningsskärmar. Ibland kräver arbetet även förflyttning mellan arbetsstationer. Med fler enheter att hantera har det blivit svårare att upprätthålla effektiviteten och överblicka arbetet i kontrollrummet. Genom smart teknik med multifunktionella tangentbord, öppnas möjligheten att integrera och sköta arbetet från en och samma arbetsutrustning.

– Effektiviteten och att arbetsmässigt få ett bra fungerande kontrollrum har varit det primära i vårt val av lösning, säger Martin Johnsson, Enhetschef Driftledning på Göteborg Energi. Vi får nu ett modernt kontrollrum, där alla enheter hanteras från samma tangentbord men får även in nya smarta funktioner exempelvis att brandlarmet sänds ut på samtliga skärmar vid larm, utöver vanligt sirenljud.

– TM Groups smarta teknik är utvecklad för att ge operatören ett rent skrivbord att arbeta från, säger Mikael Bergqvist, Sverigechef på TM Group. Då trenden går mot att kontrollrummet får fler och fler enheter att övervaka, är det nödvändigt att systemen samarbetar och sköts från samma arbetsutrustning.


Leverantörer
Till toppen av sidan