SecurityWorldMarket

2018-03-12

GDPR i fokus på #Trygghetnu

Nils Henckel, Datainspektionen, Henrik Carlbank, Valida och Anna Hofling Johansson från Advokatbyrån Vinge är alla talare medfokus på GDPR på #Trygghetnu-konferensen.

#Trygghetny – konferensen som äger rum på Clarion Stockholm Hotel den 21 mars – handlar om när säkerhet och integritetsskydd ställs mot varandra.

Ett tema som är återkommande i flera anföranden är EUs datalagringsförordning, GDPR.

Förmiddagen handlar företrädesvis om kameraövervakning  och där kommer bland annat tillsynsmyndigheten för GDPR i Sverige, Datainspektionen, redogöra för hur de ser på kameraövervakning och passerkontroll när GDPR blir lag i Sverige. Datainspektionen blir nämligen tillsynsmyndighet för både nya kamerabevakningslagen och GDPR. Anförandet hålls av Nils Henckel, jurist på DI.

Anna Hofling Johansson, advokat på Advokatfirman Vinge, talar också på förmiddagen. Hon kommer fokusera om huruvida kameraövervakning förenklas när den regleras via GDPR. Hennes infallsvinkel är att tillstånds- och anmälningsplikten framöver inte kommer gälla privata företag som kameraövervakar i sin kommersiella verksamhet, men att det för den skull inte är frittr fritt fram att sätta upp säkerhetskameror.Istället kommer det åligga företagen att själva att göra en bedömning av hur kamerabevakningen överensstämmer med aktuella regler i den nya kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Bryter man mot GDPR kan man drabbas av en kraftig administrativ sanktionsavgift, som inte funnits i tidigare lagstiftning kring kameraövervakning.

Henrik Carlbark, VD på Valida och expert på rekrytering och bakgrundskontroller kommer att tala om att GDPR utgör en ökad risk för brottslighet mot företag. Vid upphandlingar och rekrytering till säkerhetsklassade befattningar genomför företag, stat och kommuner kontroller för att undvika att kriminella personer och deras verksamheter anlitas. För att skydda en verksamhet är bakgrundskontroll vid anställning viktig. Möjligheten att inhämta information kring personers bakgrund är avgörande. GDPR försvårar detta, menar Henrik Carlbank.

För mer info om eller anmälan till #Trygghetnu klicka här.


Leverantörer
Till toppen av sidan