SecurityWorldMarket

2023-01-25

Förvärvet av Qognify gör Hexagon till global VMS-leverantör

Battery Ventures har sålt Qognify till det svenska företaget Hexagon, som därmed blir leverantör av VMS-lösningar och incidenthantering.

Hexagon, med huvudkontor i Stockholm, har förvärvat Qognify, en global leverantör av mjukvarulösningar för fysisk säkerhet och incidenthantering.

Qognifys lösningar, som betjänar mer än 4 000 kunder världen länkar samman affärs- och operativa arbetsflöden med videodata för att minimera påverkan av exempelvis säkerhetsincidenter. Slutkundsmarknaderna inkluderar allt från exempelvis stora utbildningscampus till komplexa industrianläggningar – det vill säga samma kunder som redan nu använder Hexagons datorstödda dispatch-lösningar (CAD), som spelar en avgörande roll för att mobilisera de personer som ytterst är ansvariga för incidentlösning.

Qognify tillhandahåller en videohanteringsprogramvara (VMS) som utnyttjar videoanalys från kameraflöden och molnteknik foch erbjuder en kamerabevakningsplattform. Företagets programvara för Enterprise Incident Management (EIM) integrerar realtidsinformation från videoflöden och många andra olika system i en enda instrumentpanel. Genom att korrelera och analysera olika data kan kunder få meningsfulla insikter som säkerställer att incidenter hanteras effektivt för att undvika störningar i verksamheten.

– Hexagon har länge varit ledande inom samhällssäkerhetslösningar som ger situationsmedvetenhet och insikter till räddningstjänst och andra för att förbättra verksamheter, minimera risker och rädda liv,. säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén., som menar att Qognifys lösningar är en naturlig utökning av Hexagons portfölj för offentlig säkerhet.

– Qognifys lösningar adderar l omfattande och tätt integrerade videofunktioner som kan ge sambandsoperatörer, räddningspersonal och utredare nya nivåer av kunskap för att skydda sina samhällen, menar han vidare.

Med huvudkontor i Pearl River, New York, USA, kommer Qognify att verka som en del av Hexagons division Safety, Infrastructure & Geospatial.

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Qognifys intäkter 2023 förväntas bli mer än 50 miljoner euro.Leverantörer
Till toppen av sidan