SecurityWorldMarket

2019-09-17

Fortsatt tillväxt för säkerhetsföretag som komplement till polisen

Li Jansson, branschchef och Vice VD i Säkerhetsföretagen.

Säkerhetsföretagens senaste årsrapport visar fortsatt tillväxt för företag inom bevakning, parkering, värdetransporter, hemlarm samt säkerhetsteknik. Totalt omsatte säkerhetsföretagen nära 39 miljarder under 2018, en ökning med 7,6 procent från året innan.

Sammantaget arbetar 27 000 anställda i branschen, vilket är 1200 fler jämfört med året innan. Rekryteringsbehovet är störst inom bevakning – här behövs 5 300 medarbetare rekryteras de tre kommande åren, varav ungefär hälften är nyrekryteringar.

– Säkerhetsföretagen växer eftersom svensk brottsutveckling oroar. Enligt Eurostat har andelen av befolkningen i Sverige som anger att de utsatts för brott, våld och vandalism nu passerat EU-snittet. Här har säkerhetsföretag en viktig roll att komplettera polisen och därigenom hjälpa till att stärka både trygghet och säkerhet, säger Li Jansson, branschchef för Säkerhetsföretagen.

Årsrapporten bygger på statistik från Bisnode Soliditet. Utvecklingen i de olika branschsegmenten skiljer sig åt:

Säkerhetsföretag som tillhandahåller väktare, ordningsvakter och värdetransporter ökade med 2,5 procent och omsatte totalt 11,42 miljarder. Antalet anställda – främst väktare och ordningsvakter - ökade med 545 anställda till 16 500 anställda.

Parkeringsföretagen omsatte 4,7 miljarder och växte med 6,2 procent jämfört med året innan. Vinstmarginalen i de tio största företagen var 16,99 procent. Antalet anställda ökade med 137 anställda till totalt ca 1500 anställda.

Säkerhetsteknik omsatte 22 miljarder och växte med 9,28 procent jämfört med året innan.

En rekryteringsenkät bland Säkerhetsföretagens medlemmar visar vidare att branschen har ett stort rekryteringsbehov. De kommande tre åren behövs 5 300 personer rekryteras, varav ungefär hälften är nyrekryteringar. Behoven omfattar 3 200 väktare, 900 ordningsvakter, 420 skyddsvakter, 200 larmoperatörer och över 400 tjänstemän.

– Säkerhetsföretagen delar samma rekryteringsutmaningar som ”samhällssäkerhetssektorn” och behöver attrahera fler framtida medarbetare som vill bistå i trygghetsarbetet. Branschen är redan bra på att rekrytera utlandsfödda, medan arbetet med att behålla kvinnor och äldre i branschen behöver stärkas. Det är också avgörande att arbeta med att utveckla utbildningen i takt med att regelverk och uppdrag förändras,  avslutar Li Jansson.

Källa: sakerhetsforetagen.se


Leverantörer
Till toppen av sidan