SecurityWorldMarket

2022-04-28

Flygförbud och kamerabevakning i Lund under valborg

Som ett led i arbetet med säkerheten kring årets valborgsfirande i Lund har beslutats om flygförbud och kamerabevakning i stadens centrala delar.

Med anledning av valborgsfirandet i Lund som tidigare år (före pandemin) brukat locka ett stort antal besökare till Stadsparken i Lund har beslut fattats om flygförbud samt kamerabevakning i de centrala delarna av staden.

Ett förbud mot flyg inom området ger Polismyndigheten möjlighet att övervaka och säkerställa säkerheten under valborgsfirandet.

Delar av centrala Lund samt Stadsparken med intilliggande gator kommer att kamerabevakas av polisen i samband med valborgsfirandet. För ändamålet används dels drönare/UAS (som alltså är undantagna från flygförbudet), dels fasta och rörliga kameror monterade på byggnader eller stolpar.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Flygning med polisens drönare sker mellan klockan 12–21 den 30 april, och den fasta kamerabevakningen från den 29 april klockan 12 till och med den 1 maj klockan 06.Leverantörer
Till toppen av sidan