SecurityWorldMarket

2015-07-02

Flygande start för Säkerhetspaviljongen

Drygt 250 åhörare inräknades till de olika seminarierna och paneldiskussionerna.

Drygt 250 åhörare inräknades till de olika seminarierna och paneldiskussionerna.

Säkerhetspaviljongen i Almedalen var välbesökt under sin första dag. Med Malou von Sivers som moderator diskuterades ämnen som kontanthantering, terrorism, våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet och kommunernas säkerhetsarbete.

Drygt 250 åhörare inräknades till de olika seminarierna/paneldiskussioner.
– Vi är väldigt nöjda med första dagen. Inte bara att det kom mycket folk utan att vi lockade intressanta besökare, allt från säkerhetschefer i kommuner till organisationer som arbetar mot våldsbejakande extremism, för att ta några exempel, säger Lennart Person, eventansvarig på Säkerhetsbranschen och projektchef för Säkerhetspaviljongen.

Säkerhetsbranschen stod för övrigt bakom den inledande paneldiskussionen "Har kontanterna spelat ut sin roll?". Bland deltagarna fanns Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, Wiggo Lindgren, vice ordförande för Småföretagarnas riksförbund, Jan Ericson (M), riksdagsledamot i finansutskottet, Christina Rogestam, ordförande för SPF, Tomas Andrén, Mjöbäcks Sparbank Charlie Söderberg, rikedomscoach och Per Åsling (C), riksdagsledamot i finansutskottet.

Bakgrunden till debatten är utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle i och med att svenska storbanker i allt större utsträckning drar in sin kontanthantering. Panelen var dock enig om att kontanter, åtminstone än så länge, behövs som ett komplement till andra betalningsmedel. Skäl som framfördes för detta var bland annat kontanternas centrala roll på landsbygden och för pensionärer samt det faktum att många småföretagares verksamhet bygger på att de kan ta emot kontanter. 

Malou von Sivers konstaterade att representanter för storbankerna hade blivit inbjudna till panelen för att försvara den minskade kontanthanteringen, men att alla tackat nej. Trots det blev det en livlig debatt med en engagerad åhörarskara (totalt 75 personer) som också kom till tals. Terrorism och organiserad brottslighet
Den andra programpunkten, arrangerad av SNOS,  var rubricerad "Terrorism och organiserad brottslighet – ett hot mot demokratin". De medverkande var Magnus Ranstorp, terrorismforskare, Lars Korsell, enhetschef på Brå och Åke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS). Med 88 åhörare på plats var det dagens publika höjdpunkt.

Panelen var överens om att en viktig skillnad mellan terrorism och organiserad brottslighet är att den första är ideologiskt motiverad medan den senare är ekonomiskt motiverad. De menade dock att det finns beröringspunkter när det gäller att förebygga båda typerna av brottslighet inte minst genom att motverka socioekonomiskt utanförskap. Åke Andersson framhöll vikten av att polisen får tid att förebygga samt utreda dessa brott och menade att säkerhetsföretagen skulle kunna avlasta polisen när det gäller enklare uppdrag såsom att köra misstänkta mellan häkten.

Det framgick också att ibåde terrorism och organiserad brottslighet kan utgöra ett hot mot demokratin. Bland annat har politiker i Södertälje utretts för korruption inom ramen för den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet.

– Södertälje är ett specialfall. På andra håll är landet ter sig demokratihotet snarare som påtryckningar mot myndigheter och myndighetspersoner. Ett annat demokratiproblem är att man utövar påtryckningar mot brottsoffer som ska vittna, sa Lars Korsell.


Den tredje programpunkten, arrangerad av G4S, hade ett överlappat tema med rubriceringen "Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället?". Seminariets talare var Andreas Ring, trygghetskonsult och tidigare polis som bland annat arbetat på RAN-POL – Radicalisation Awareness Network Police. 

Kommunernas säkerhetsarbete
Den sista programpunkten för dagen hade rubriceringen "Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete?" och arrangerades av ASIS och Företagsuniversitetet. De deltagande var Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, Johan Kallum, Säkerhetschef hos Gotlands kommun, Ulf Rönndahl, koncernchef på Telenor och Markus Lahtinen, forskare vid Lunds universitet. 

Panelen var enig om att det behövs någon med övergripande ansvar för säkerheten inom en kommun. Markus Lahtinen konstaterade med avstamp i en ministudie han genomfört inför seminariet att det är stor spridning på de uppgifter som kommunala säkerhetschefer ansvarar för. 

Idag den 2 juli fortsätter programmet i Säkerhetspaviljongen med Hasse Aro som moderator.
 


Leverantörer
Till toppen av sidan