SecurityWorldMarket

2019-05-07

Eurosafe och försäkningsbolag lanserar initiativ mot bostadsinbrott

Eurosafe Security Solutions AB lanserade den 1 Maj ett nationellt brottsförebyggande initiativ mot inbrott och stölder med DNA-märkning. Initiativet #stoppainbrotten drivs tillsammans med försäkringsbolag inom Länsförsäkringar, Folksam och DINA försäkringar samt ett antal återförsäljare och samarbetspartners.

Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions, förklarar att syftet med det nationella initiativet är att med DNA-märkning förebygga mot inbrott och stölder samt att bidra till att öka tryggheten i samhället.

– DNA-märkning som metod har nu etablerat sig på marknaden och vi anser nu att tiden är rätt för oss som privat aktör att göra en konkret insats för att motarbeta de organiserade ligorna tillsammans med våra samarbetspartners, säger han.

Mannering framhåller att DNA-märkning har en dokumenterad effekt vid ett flertal brottsförebyggande samverkansprojekt, och exemplifierar med Staffanstorps Kommun där en BRÅ-finansierad studie visade att DNA-märkning förhindrar mer än vart 3:e inbrott.

– De goda brottsförebyggande resultaten i de tidigare lokala projekten, stora som små, har inspirerat till det nationella initiativet #stoppainbrotten. Tack vare ett nära samarbete med deltagande partners kan DNA-märkning under en begränsad tid erbjudas till en låg kostnad för att fler hushåll ska kunna dra nytta av den brottsförebyggande effekten. Både polis och försäkringsbolag rekommenderar aktivt metoden DNA-märkning, säger Björn Mannering.

Tomas Håkansson kommissarie vid NOA Utvecklingscentrum Syd, Polisen, ger stöd för Mannerings resonemang.

– En spårbar ägodel kan vara den sista ledtråden vi behöver i en utredning för att väcka åtal. DNA-märkningen är känd bland hälare som inte vill befatta sig med DNA-märkt gods. Från polisens sida ställer vi oss positiva till initiativet #stoppainbrotten då vi inom myndigheten sedan flera år tillbaka har nationella rutiner och utrustning för att hantera DNA-märkning, säger han.

Jonas Ander på Länsförsäkringar Jönköping framhåller också DNA-märkningens brottsförebyggande effekt.

– Vi ser att DNA-märkningen minskar risken för inbrott hos våra försäkringstagare och samtidigt höjer risken för de kriminella. Vi deltar därför aktivt i kampanjen #stoppainbrotten. DNA-märkning är en grundnivå av säkerhet som vi rekommenderar samtliga av våra försäkringstagare och som har dokumenterad effekt mot inbrott och stölder, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan