SecurityWorldMarket

2007-11-04

Elektroskandias ägare Hegemejer förkastade bud från Rexel

Hagemeyer förkastar återigen Rexel´s oförankrade kontantbud på 4,60? per aktie.

Hagemeyer mötte under tisdagen representanter för Rexel för att låta Rexel förklara sitt oförankrande erbjudande.
Hagemeyer upprepade ledningens och styrelsens starka tilltro till bolagets egen strategi och dess övertygelse att Hagemeyers utveckling kommer att leda till väsentligt högre värden än de 4,60 ? per aktie som Rexel erbjudit.
Hagemeyer upprepade också sin uppfattning att en eventuell transaktion kommer att leda till fördelar för köparen. I händelse av en sådan måste Hagemeyers aktieägare ha en rimlig del av dessa värde.

Elektroskandia är Hagemeyers största, lönsammaste och mest snabbväxande region. Elektroskandia har också en viktig roll inom Hagemeyer för att förverkliga framtida planer enligt ovan. En uppdelning av Elektroskandia, enligt Rexel´s erbjudande och sidouppgörelse med Sonepar, är ej acceptabelt och ej aktuellt för Hagemeyer. Detta inte enbart beroende på budets låga värde, men också att den nordiska verksamheten är starkt integrerad inom viktiga områden, vilket ger stora fördelar för kunder och alla andra intressenter, menar Hagemeyersstyrelse. Om Rexel (med hjälp av sidouppgörelse med Sonepar) eller någon annan intressent skulle fortsätta driva en uppdelning kommer detta att förkastas och mer affärsmässigt konstruktiva lösningar implementeras. Allt till glädje för kunder, leverantörer och aktieägare, hävdar Hagemeyer som dock famhåller att man är är villig att ha framtida möten om så önskas av Rexel.


Leverantörer
Till toppen av sidan