SecurityWorldMarket

2019-06-27

Domstol ger Mysec säkerhetsorder värd fem miljoner kronor

Tcecur meddelaratt koncernens dotterbolag Mysec har erhållit en order om cirka fem miljoner kronor från Domstolsverket. Ordern avser  säkerhetsteknik till Attunda Tingsrätt,

Arbetet påbörjas i augusti och kommer färdigställas under våren 2019. Ordern innefattar bland annat Inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och larmförmedling.

– Det är en prestigefull affär vi vunnit med komplicerad teknik och kvalitetskrav på både installation och funktion. Det känns mycket bra att få detta erkännande av Domstolsverket. Vi vann en upphandling i hård konkurrens och etablerar oss nu i en ny kundkategori med speciella säkerhetskrav., säger Toste Hedlund, VD på Mysec.

– Attunda tingsrätt är den största tingsrätten i Sverige och ställer mycket högra krav på säkerhet larm och övervakning därför är detta verkligen en prestigeorder som bevisar att Mysec är en av de bästa och kan konkurrera och ta ytterligare marknadsandelar., säger Ole Oftedal VD på Tcecur.


Leverantörer
Till toppen av sidan