SecurityWorldMarket

2020-09-15

De sitter i Securitas valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningens ledamöter inför Securitas årsstämma 2021är nu utsedd. 

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021:

- Jan Svensson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen

- Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB

- Maria Nordqvist, Lannebo Fonder

- Niklas Ringby, EQT AB

- Simon Blecher, Carnegie Fonder

Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2021 kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan