SecurityWorldMarket

2021-03-03

Coor startar auktoriserad larmcentral

Den nya larmcentralen ska stärka Coors position som Nordens ledande facility management leverantör med säkerhetstjänster i egen regi.

Via sitt dotterbolag, Addici Security, öppnar Coor nu en egen certifierad och auktoriserad larmcentral.


Larmcentralen erbjuder bland annat larmmottagning, larmverifiering, kamerarondering och jourförmedling. Genom larmcentralen skapas även en bas för bolagets satsning på uppkopplade system inom fastighetstjänster.

Coor erbjuder redan idag, genom Security Center, säkerhetstjänster på distans till flera av Sveriges största företag. Larmcentralen kompletterar dessa tjänster genom att erbjuda jour- och 24/7-tjänster för att möta komplexa kundbehov.

Den nya larmcentralen ska stärka Coors position som Nordens ledande facility management leverantör med säkerhetstjänster i egen regi.

– För våra kunder blir det en stor fördel att kunna samla sina uppkopplade system hos en och samma leverantör. Det blir mer kostnadseffektivt, ger tillgänglighet dyg-net runt och möjliggör introduktion av nya tjänster. Det är speciellt viktigt för kunder med stora och komplexa behov inom säkerhet och fastighetsdrift, säger Magnus Wikström, vd för Coor i Sverige.

– Vi fokuserar på skräddarsydda larmcentralstjänster. Coors erfarenhet och bredd i serviceerbjudandet gör att vi snabbt kan lösa kundens behov, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet som ett larm eller samtal kommer till larmcentralen, säger Marcus Dover, kontraktschef Coor Säkerhet.


Leverantörer
Till toppen av sidan