SecurityWorldMarket

2018-06-12

Brandskyddsföreningen lanserar ny utbildning

Idag startar den nya utbildningen ”Praktisk restvärderäddning för museer” som Brandskyddsföreningen har tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Utbildningen är den första i sitt slag och vänder sig till alla som förväntas hantera en nödsituation i byggnader med kulturhistoriska föremålssamlingar såsom museer, slott, hembygdsgårdar och kyrkor.

Brand i till exempel ett museum kan förstöra ovärderliga föremål som inte går att ersätta. Det har skett ett flertal bränder och översvämningar på museer och kyrkor i Sverige, där hundratals föremål förstörts. Att ha en väl fungerande organisation för hur man ska agera före, under och efter en brand, är direkt avgörande för hur föremål kan räddas och hur stora skadorna blir.

Utbildningen handlar om att kunna göra rätt prioriteringar för att effektivt ta hand om många föremål på bästa sätt under pressade förhållanden och under den begränsade tid man har i samband med en katastrof, olycka eller annat nödläge. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska inslag med realistiska övningar.

-– Under utbildningen och övningarna fokuserar vi på hur viktigt det är att inventera och prioritera föremål innan en katastrof, och att skapa en förståelse för vikten av att planera och organisera restvärderäddningsarbetet, innan skadan inträffat, annars kan det vara för sent, säger Marie Hansson, vice vd på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Idag, det vill säga  tisdagen den 12 juni, får deltagarna genomföra olika praktiska övningar såsom rökdykningar och realistiska evakueringar. Genom att delta i övningarna får deltagarna en bättre förståelse för svårigheten för räddningstjänstens rökdykare att orientera sig i en rökfylld byggnad och samtidigt prioritera omhändertagande av värdefulla föremål.

De praktiska övningarna genomförs i Hallängens förskola i Ösmo centrum i samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund..


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan