SecurityWorldMarket

2021-01-22

Bauhaus höjer säkerheten med brandsläckare för batteribränder

an Wallström, säkerhetschef på Bauhaus.

Allt fler handelverktyg förses med litiumjonbatterier istället för sladd. Det innebär nya risker för Bauhaus som under vintern installerat en ny typ av brandsläckare för bränder i litiumjonbatterier på sina 21 varuhus i Sverige.

–  Den här typen av batterier blir inte färre och förr eller senare blir det en brand, då vill vi vara förberedda, säger Jan Wallström, säkerhetschef på Bauhaus.

Trots att det händer en hel del incidenter med litiumjonbatterier i samhället har Bauhaus med sina 21 varuhus i Sverige klarat sig bra. Men för Jan Wallström som är säkerhetschef på Bauhaus gäller det att ligga steget före och bedöma riskerna innan något händer.

– Vi har ännu inte haft någon batteribrand, men jag följer vad som skrivs och ser att det sker en del incidenter, säger Jan Wallström.

Han berättar att i dag drivs de flesta handelverktyg med litiumjonbatterier, vilket innebär att Bauhaus hanterar allt större volymer av batterier i sina varuhus. Litiumjonbatterier är generellt sett säkra, men om batterierna utsätts för hög värme eller hårda slag kan de börja brinna och orsaka stor skada.

– Eftersom de här batterierna också är stöldbegärliga har vi samlat ihop dem i vår kundtjänst. Det gör att vi kan kombinera stöldsäkerhet med brandskydd.

Batterierna hos kundtänst

Den som köper en produkt som drivs av ett litiumjonbatteri, måste gå till varuhusets kundtjänst för att hämta ut sitt batteri. Det innebär att alla dessa batterier finns på ett och samma ställe, som är bemannat hela tiden.

– För att höja brandsäkerheten har vi köpt in speciella brandsläckare för litiumjonbatterier som nu finns i vår kundtjänst där batterierna förvaras.

Jan Wallström har själv varit med och testat att släcka bränder i litiumjonbatterier. Han berättar att han sett att denna typ av bränder är mycket svår att släcka.

– Det viktigaste är tidig upptäckt, dels för att litiumjonbatterier utvecklar giftiga gaser som är farliga att andas in, dels för att förhindra att elden sprider sig.

Genom att man har samlat alla litiumjonbatterier på samma ställe och dessutom har kontinuerlig övervakning, har man nu fått bättre kontroll på dessa risker.

– Med lite tur så har vi stor chans att kunna släcka en eventuell framtida brand i litiumjonbatterier, säger Jan Wallström, säkerhetschef på Bauhaus.

Högt säkerhetstänk

Och reaktionerna från personalen har varit genomgående positiva. Säkerhetstänkandet är högt i hela organisationen och alla anställda har gått minst en kurs i brand och utrymning.

– Först har vi en webbaserad introduktionskurs för alla nyanställda med handgripligt brandskydd och utrymning som följs upp med en repetitionsutbildning där vi bland annat går igenom brandsläckare.

Alla chefer genomgår dessutom en lite mer gedigen brandutbildning där livräddning och hjärt- och lungräddning ingår. Det finns även två separata utbildningar för föreståndare för brandfarlig vara och behörighetsutbildning för hett arbete. Heta arbeten och sedan utbildning kring transport av brandfarlig vara ADR 1.3

– Dessutom har vi en chefsutbildning för den som är ansvarig för säkerheten på respektive varuhus, oftast en driftschef.Leverantörer
Till toppen av sidan