SecurityWorldMarket

2019-12-02

Axema expanderar i Norden

Axemas VD Philip Wachtmeister, menar att Vaka-systemets enkelhet från projektering och installation till driftsättning och kundutbildning skapat efterfrågan installatörerna i såväl Norge som Finland.

Passerkontrollföretaget Axema Access Control AB är i en mycket spännande fas. Nyligen utsågs företaget till Gasellföretag 2019 av tidningen Dagens Industri.

För fortsatt stark tillväxt satsar nu Axema på ökad export till Norge och i Finland, där företaget tecknat distributionsavtal med flera olika partners.

Under ett drygt år har Axema målmedvetet bearbetat den norska och finska marknaden. I Norge har distributionsavtal tecknats med Fibex AS och Boysen & Munthe AS och i Finland är det AM-Security Oy och FSM Group Oy som är Axemas distributörer.

Under det gångna året har Axema medverkat tillsammans med sina distributöspartners i grannländerna på roadshows, utbildningar och på mässor.

– Allt fler installatörer i Norden har upptäckt vårt passersystem Axema Vaka så nu satsar vi ordentligt på att expandera i Norden, säger Axemas VD Philip Wachtmeister, som menar att det är Vaka-systemets enkelhet från projektering och installation till driftsättning och kundutbildning som attraherar installatörerna i de båda länderna.

–Det är dessutom mycket intressant att se hur dessa distributörer har fokus på olika kundsegment och på så sätt kompletterar varandra med en mer effektiv marknadspenetration, kommenterar Wachmeister vidare.

Att Axema Vaka följer internationell TCP/IP standard och är enkelt att installera och använda är faktorer som ligger till grund för att systemet kan bli en stor exportframgång för Axema.

– Systemet kräver inga lokala dataanpassningar utan det är i stort sett enkel plug-and-play installation var man än befinner sig i världen, säger Philip Wachtmeister.

Axemas Nordenchefen Bengt Antonelius instämmer och ger ytterligare skäl till att Vaka mottagits så väl på den nordiska marknaden.

– Systemet har individuella funktionshinder-anpassningar, exempelvis längre inpasseringstid vilket är efterfrågade funktioner i Norden. Systemet har också standardiserat stöd för att ge talad feedback, vilket avsevärt underlättar användningen för bland annat synskadade användare, säger han.

En faktor som väger tungt till Vaka-systemets fördel, enligt Antonelius, är också flexibiliteten med modul-arkitekturen som möjliggör att ytterligare systemfunktioner kan läggas till när som helst.

– Vaka-läsarnas stöd för kortteknologier som EM, Mifare och Desfire är också viktiga orsaker till våra framgångar, både i Sverige och i våra grannländer, säger han avslutningsvis.

Förutom i Sverige, Norge och Finland säljs Axema Vaka i Nederländerna, via distributören HS-PAS B.V.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan