SecurityWorldMarket

2018-06-26

Avarn förvärvas av Nokas som får Sector Alarm som ny storägare

Sector Alarm-företaget Avarn Security i Sverige och i Finland är på väg att förvärvas av Nokas. Köpet ska till stor del ske med Nokas-aktier, som i praktiken betyder att Sector Alarm blir storägare i Nokas.

Uppgifterna kommer från den norska facktidningen Aktuell Sikkerhet som anger Finansavisen som sin källa. Om affären genomförs blir Nokas det näst största säkerhetsföretaget i så väl Sverige som i Finland.

Enligt Aktuell Sikkerhet kommer Sector Alarm få strax under 50 procent av aktierna i Nokas. Sectors inträde i Nokas ger dem också delar av Nokas Small Alarms, det vill säga Nokas hemsäkerhetsdel.

Avarn Security kom till efter att Sector Alarm hade förvärvat den svenska delen av G4S 2014. Ett par år senare förvärvade Sector Alarm G4S i Finland, där Avarn redan var etablerat via ett förvärv.

Enligt Finansavisen plågas Avarn Security av dålig lönsamhet.

Innan förvärvet är ett faktum måste det formellt godkännas på Nokas nästkommande styrelsemöte som hålls nu på torsdag, skriver Aktuell Sikkerhet, som också uppger att det troliga nästa steget blir en extraordinär bolagsstämma i början av juli.

Aktuell Sikkerhet framhåller också att förvärvet av Avarn inte är den första affären mellan Nokas och Sector Alarm. Nokas förvärvade hemlarmsdivisionen i G4S Norge 2011 och sålde den därefter vidare till Sector Alarm till ett pris som låg 100 miljoner över den köpeskilling som Nokas erlagt.


Leverantörer
Till toppen av sidan