SecurityWorldMarket

2021-03-04

Avarn förvärvar Security Norway

Avarn Security förvärvar säkerhetsföretaget Security Norway AS med verksamhet i Kristiansund och Ålesund i Norge.

Med förvärvet ska Avarn Security fortsätt den starka tillväxt som företaget har haft i industrier som olja och gas samt fiskeindustrin och varvsindustrin.

Security Norway har cirka 40 anställda och är specialiserat på säkerhet och bevakning inom bland räddningstjänster, centrumsäkerhet, stationära säkerhetsuppdrag och säkerhetstjänster, exempelvis för oljeindustrin.

Avarn Securitys helägda dotterbolag Skan-Kontroll är redan på ägarsidan av Security Norway med ett aktieinnehav på 34 procent.


Leverantörer
Till toppen av sidan