SecurityWorldMarket

2019-03-06

Assa Abloy förvärvar majoritetspost i Agta Record

Assa Abloy har, som ägare av 39 procent av aktierna i det schweiziska bolaget Agta Record AG tecknat avtal med aktieägarna i Agta Finance om ett indirekt förvärv av deras 54 procentiga innehav i Agta Record. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till cirka 502 miljoner euro, motsvarande ett pris per aktie i Agta Record om 70 euro.

Efter genomförande av förvärvet, vilket är villkorat av myndighetsgodkännande, främst av EUs konkurrensrättsliga myndighet, kommer Assa Abloy att äga cirka 93 procent av rösterna och aktiekapitalet i Bolaget. Assa Abloy kommer därefter att lämna ett offentligt erbjudande på de återstående aktierna till samma pris om 70 euro per aktie i Agta Record som vid förvärvet, villkorat av erhållandet av en så kallad ’fairness opinion’ från en av bolaget utsedd oberoende värderingsexpert och av AMFs godkännande (franska myndigheten för marknadsövervakning – AMF – Autorité des Marchés Financiers).

Efter genomförandet av det offentliga erbjudandet, avser Assa Abloy att genomföra en tvångsinlösen av de återstående utestående aktierna i bolaget, i enlighet med reglerna i den schweziska aktiebolagslagen. Den planerade tvångsinlösen i Schweiz kommer att kräva godkännande av 90 procent av rösterna på bolagsstämma i Agta Record och i det bolag med vilket det fusioneras. I enlighet med detta förfarande kommer Agta Record att fusioneras med ett helägt schweiziskt dotterbolag till Assa Abloy.

Handeln i Agta Records aktie är stoppad i dag den 6 mars, 2019 och kommer att återupptas imorgon, den 7 mars 2019.

Agta Record är en väletablerad tillverkare och serviceorganisation för entréautomatik. Bolaget har sitt huvudkontor i Fehraltorf i Schweiz och har 2 600 anställda. Under 2018 uppgick Agta Records omsättning till 374,4 miljoner euro. Bolaget har en omfattande expertis inom design, produktion, marknadsföring, installation och underhåll av ett brett sortiment av automatiska dörrar.

Agta record säljer sina produkter och tjänster globalt och har egen närvaro via dotterbolag i 17 länder och är börsnoterat på Euronext i Paris på listan för utländska aktier.

– Jag är övertygad om att Assa Abloy kommer att bli ett bra hem för Agta Record som är ett strategiskt tillskott till koncernen. Agta Record bidrar med viktig kompetens, produkter och service som stärker ASSA ABLOYs position på en konkurrensutsatt marknad för automatiska entrélösningar där vår försäljning ökat från 3 miljarder kronor under 2008 till 24 miljarder kronor 2018, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef Assa Abloy.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan