SecurityWorldMarket

2022-09-16

Assa Abloy tar juridisk strid för genomförandet av förvärv i USA

Assa Abloy bestrider det amerikanska justitiedepartementets invändningar mot förvärvet av Hardware and Home Improvement (”HHI”) divisionen inom Spectrum Brands.

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har meddelat att det har för avsikt att försöka stoppa Assa Abloys föreslagna förvärv av HHI divisionen inom Spectrum Brands. Assa Abloy och Spectrum Brands invänder starkt emot DOJs beskrivning av det förslagna förvärvet och avser att i domstol tillsammans kraftfullt bestrida DOJs försök att stoppa transaktionen.

Den 8 september 2021 offentliggjorde Assa Abloy att man har tecknat avtal om att förvärva HHI divisionen inom Spectrum Brands  för en köpeskilling om 4,3 miljarder dollar på skuldfri basis.

– Vi tror starkt på förvärvet av HHI eftersom vi tillsammans kommer att öka investeringarna inom bostadssegmentet och stärka vårt gemensamma produkterbjudande, vilket kommer att gynna konsumenterna, säger Nico Delvaux, vd och koncernchef på Assa Abloy.

Denna transaktion kommer att kombinera Assa Abloys styrka inom accesslösningar med HHIs kompletterande och djupa kunskaps- och erfarenhetsbas inom produkter för bostadssegmentet, som ytterligare kommer att stärkas av ASSA ABLOYs kultur av att driva innovation och teknologisk utveckling. Assa Abloy och Spectrum Brands är övertygade om att transaktionen kommer att accelerera innovation och vara till stor nytta för konsumenter, och tillbakavisar alla påståenden om att det förslagna förvärvet skulle skada konkurrensen.

Assa Abloy och Spectrum Brands är fortsatt övertygade om fördelarna med transaktionen och kommer gemensamt att försvara den. Assa Abloy och Spectrum Brands står fast vid att slutföra transaktionen och är övertygade om att nå framgång i domstolsförhandlingarna.

Som tidigare har meddelats har Assa Abloy och Spectrum Brands kommit överens om att förlänga avtalet för Assa Abloy att förvärva HHI till och med den 30 juni, 2023.Leverantörer
Till toppen av sidan