SecurityWorldMarket

2018-07-11

Assa Abloy rapporterade engångskostnader i andra kvartalet

Assa Abloy har rapporterat icke kassaflödespåverkande engångskostnader 6 miljarder kronor för det andra kvartalet relaterade till den kinesiska verksamheten i divisionen Asia Pacific.

Engångskostnaderna avser nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar om 5,6 miljarder kronor och 400 miljoner kronor är hänförligt till en nedskrivning av rörelsetillgångar.

– Engångskostnaden reflekterar det fortsatt utmanande marknadsläget för nya projekt i Kina. I vår uppdaterade strategiska översyn för Kina förväntar vi oss en fortsatt svag lönsamhet på kort och medellång sikt på den kinesiska marknaden. Nedskrivningen av immateriella tillgångar i tidigare kinesiska förvärv och nedskrivningen av rörelsetillgångar i några kinesiska affärsenheter återspeglar det fortsatt utmanande marknadsläget, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef Assa Abloy.

– Likväl fortsätter vi att ha en stark tilltro till vår kinesiska verksamhet och den långsiktiga lönsamhetspotentialen i denna marknad. Vi lanserar nu nya initiativ med en dedikerad organisation för våra olika marknadskanaler och varumärken, som fokuserar på ny försäljning och eftermarknaden, menar han vidare.

I det andra kvartalet 2018 ökade Assa Abloys omsättning med 9 procent till 21.140 miljoner kronor (19.387). Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent  (2). Justerat rörelseresultat, EBIT, exklusive annonserad engångskostnad, uppgick till 3.311 miljoner kronor  (3.114) motsvarande en justerad rörelsemarginal på 15,7 procent (16,1).

Samtliga siffror är preliminära och ej granskade av revisorerna.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan