SecurityWorldMarket

2022-01-17

Assa Abloy förvärvar leverantör av larmlösningar för äldrevården

Assa Abloy har tecknar avtal om förvärv av Vigil Health Solutions i Kanada som levererar larmsystem och tillsyn av boende inom äldreomsorgen.

Vigil utvecklar och marknadsför en unik teknologiplattform som kombinerar mjuk- och hårdvara för larmsystem och lösningar för tillsyn inom äldreboenden.

– Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom marknaden för vård och omsorg och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef Assa Abloy.

Stephanie Ordan, Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsenhet Global Solutions,instämmer med koncernchefen.

– Vigil levererar innovativa och tillförlitliga tillsyns- och larmsystem för äldreomsorgen med en utmärkt kundservice. Detta tillskott till Global Solutions Senior Care gör det möjligt att utöka och bredda vår kundbas genom att leverera en av de mest kompletta lösningarna på marknaden. De två organisationerna delar kultur, värderingar och mål vilket utgör basen för långsiktig framgång, säger hon.

Vigil grundades 1998 och har cirka 30 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Victoria, Kanada och är noterat på TSX Venture Exchange (TSX-VEN:VGL).

Försäljningen 2020 uppgick till cirka 40 miljoner kronor (6 MCAD). Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2022.


Leverantörer
Till toppen av sidan