SecurityWorldMarket

2020-09-29

Altor och Stena Adactum vill köpa Gunnebo för närmare 1,8 miljarder

GB Holdco, som ägs av Altor och Stena Adactum, har lagt ett bud på Gunnebo, värt närmare 1,8 miljarder kronor.

GB Holdco erbjuder 25 kronor kontant per aktie i Gunnebo. Det totala värdet av erbjudandet, baserat på de aktier i Gunnebo som inte direkt eller indirekt ägs av GB Holdco eller dess närstående parter, uppgår till cirka 1 769 miljoner kronor.

Styrelsen för Gunnebo rekommenderar enhälligt Gunnebos aktieägare att acceptera budet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion från Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).

Vätterledens Invest Aktiebolag med närstående (VIAB) och If Skadeförsäkring AB (publ) (If), med sammanlagt cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Gunnebo, har åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor. Tillsammans med de aktier som redan innehas av Stena Adactum (cirka 26 procent) har GB Holdco erhållit åtaganden avseende cirka 56 procent av aktierna och rösterna i Gunnebo.

Stena Adactum har åtagit sig att exklusivt samarbeta med Altor vid genomförandet av erbjudandet till aktieägarna i Gunnebo. Acceptfristen för budet beräknas starta den 1 oktober 2020 och avslutas den 12 november 2020.

–Vi ser en stor potential i bolaget, men det krävs ytterligare finansiella resurser och omfattande operativa åtgärder för att kunna genomföra de nödvändiga investeringarna och ompositioneringen mot de mest attraktiva produktområdena, kommenterar Bengt Maunsbach, Partner på Altor.

– Vi har lång erfarenhet från att arbeta sida vid sida med bolag under förändringar som dessa och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Stena Adactum och teamet i Bolaget. Det är även glädjande att konstatera det stöd vi fått för affären från styrelsen och betydande aktieägare, menar han vidare.

Martin Svalstedt, VD [för Stena Adactum, samt styrelseledamot i Gunnebo, framhåller att Stena Adactum varit en engagerad ägare i Gunnebo sedan 2000.

– Vi ser att det finns fortsatt intressanta möjligheter för bolaget. Vi är övertygade om att Gunnebo kommer att kunna genomföra den fortsatta utvecklingen av sin verksamhet bäst i privat ägande av oss och Altor i ett starkt och aktivt partnerskap, säger han.

Mikael Jönsson, koncernchef på VIAB, betonar att hans bolag har varit ägare sedan 1994 och följt Gunnebos utveckling på nära håll.

– Nu är tiden mogen att ta nästa steg, och vi är övertygade om att Gunnebo kommer utvecklas väl utanför börsen med Altor och Stena Adactum som ägare, fortsätter han.

Fredrik Ahlin, Senior Investment Manager på If, förklarar varför också försäkringsbolaget accepterat budet.

– Vi tror att detta är den bästa lösningen för bolaget och dess aktieägare, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan