SecurityWorldMarket

2018-02-12

AI och perimetersäkerhet i fokus på Sectech 2018 i Danmark

Sectech i Danmark flyttar in i Bella Center men behåller sitt kompakta format.

I år arrangeras det kompakta mässevenemanget Sectech den 7 – 8 november på Bella Center i Köpenhamn.

Just nu börjar seminarierna ta form – två huvudteman blir AI och perimetersäkerhet.

Sectech är en unik mässa med sitt fokus på teknikens möjligheter att medverka till ökad fysisk säkerhet hos företag, myndigheter och offentliga platser.

AI-trenden
Med en säkerhetsteknik som blir allt smartare och därmed också en allt viktigare verktygslåda för brottsbekämpare så är det knappast någon överraskning att Sectech väljer att fokusera på Artificiell Intelligens. Under 2017 blev ”deep learning” ett välkänt begrepp på säkerhetsmarknaden. Främst var de de större kinesiska tillverkarna av videoövervakningsprodukter, så som Hikvision och Dahua, som lanserade produkter som uppgavs leverera deep leaning funktionalitet.

– AI fick ju inte bara sitt genombrott på säkerhetsmarknaden utan överhuvudtaget. Men visst kom videoanalysen i ett helt annat fokus tack vara AI-trenden, säger Lennart Alexandrie, VD för AR Media International och programansvarig för Sectech-seminarierna.

– Sedan kan man ju säga att AI är en tekniktrend som till stor del knyter an till förhoppningar om en komplex och mer väl fungerande videoanalys än vad som hittills har setts i användning. På Sectech ska besökarna nog kunna få bra statusbeskrivning, vad fungerar idag och vad är på gång?.

Perimetersäkerhet
När det gäller områdesskydd eller perimetersäkerhet – Sectechs andra seminariefokus – så kan man ju säga att det är en mer bred marknadsdriven trend. Allt från terroristdåden i Europa till flyktingströmmarna samt en allt mer aggressiv brottslighet har under några år drivit på efterfrågan, både vad gäller mekaniska och elektronikbaserade lösningar.

– Mörkerseende och videanalys-bestyckade kameror, termiska kameror (värmekameror), radar och olika typer av utomhuslarm är exempel på produkter som kan bidra till proaktivt områdesskydd, Och på Sectech lär de tekniska lösningarna och deras möjligheter att bidra till ett stärkt proaktivt perimeterskydd vara i fokus, Vad fungerar bra och i vilka miljöer fungerar tekniken mindre bra? Det finns en hel del frågor att ställa och besvara, säger Lennart Alexandrie.

– En intressant aspekt på perimeterskyddet är att de krävs såväl ett horisontellt som ett vertikalt skydd, då hotet kan komma från luften, det vill säga via drönare. Samtidigt kan drönare användas för att skydda ett område. Det ska vi försöka belysa på Sectech också.

Kompakt design består
Mycket kommer vara sig likt på årets Sectech. Konceptet är väl beprövat och att arrangörerna, AR Media International och Stockholmsmässan, nu flyttar evenemanget från hotellmiljö till en mer ändamålsenligt mässanläggning , ska inte göra någon större skillnad.

– Vi har flyttat mässan från hotell till mässlokaler i både Norge och Sverige och det har inte påverkat atmosfären nämnvärt, förutom att de kommer lite fler människor, säger Lennart Alexandrie.

– Utställningen är designad på samma sätt som tidigare, tajta gångar och en begränsad yta där utställare och besökare inte kan undgå att mötas, så kommer det se ut. Egentligen är enda skillnaden att det är enklare att ta sig till Sectech, både med bil och att resa kollektivt, säger Lennart Alexandrie avslutningsvis.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan