SecurityWorldMarket

2021-07-27

Accenture har förvärvat det svenska cybersäkerhetsföretaget Sentor

Bala Periasamy, vd på Accenture i Sverige och Åse Holmberg, vd på Sentor.

Accenture har förvärvat svenska Sentor, en oberoende leverantör av tjänster inom cybersäkerhet och managed security services (MSS). De ekonomiska villkoren kring förvärvet offentliggjordes inte.

Sentor grundades 1998 och har huvudkontor i Stockholm samt filialer i Gävle och Malmö. Företagets erbjudande inkluderar rådgivningstjänster, säkerhetstester, detektering och incidentresponsfunktioner, allt drivet genom ett ”security operations center” i Stockholm. Sentor arbetar med kunder inom en rad olika branscher, såsom finans, försäkring, tillverkande industri och detaljhandel.

Sentor, som har cirka 80 medarbetare, kommer att ingå i affärsområdet Accenture Security. De blir en del av och kompletterar Accentures befintliga kapacitet och lokala resurser, i syfte att tillgodose ökad efterfrågan på cybersäkerhetslösningar och support på lokal nivå.

– Förvärvet av Sentor ökar vår förmåga att hjälpa kunder möta alla de utmaningar som cyberhoten orsakar. Dessutom utökar vi vår lokala kapacitet som ett komplement till våra europeiska `Cyber Fusion Centers´. Vi är glada över det vi gemensamt kan uppnå för att hjälpa organisationer i Sverige att bli mer motståndskraftiga., säger Paolo Dal Cin, som leder Accenture Security i Europa.

– Att bibehålla en hög nivå av cybersäkerhet är inte bara en IT-fråga, utan en utmaning för hela verksamheten för många företag världen över, säger Åse Holmberg, vd på Sentor.

– Sentors mål har aldrig varit att bara ”hjälpa” kunder med cybersäkerhet. Vi vill höja ribban inom branschen i hela Norden så att verksamheter i regionen har ett starkt skydd mot cyberhot, kommenterar hon vidare.

– Genom att bli en del av Accentures globala team, kan vi uppnå den målsättningen, och tillsammans kan vi erbjuda en större bredd av avancerad teknisk kompetens än vi kunnat göra som separata bolag, vilket krävs för att hantera de cyberhot som präglar den tid vi lever i nu. För Sentor kommer detta inte bara ge oss ytterligare förmåga att hjälpa kunder hantera cyberhot, utan ger också våra medarbetare fler möjligheter att växa.

Bala Periasamy, som leder Accenture Security i Sverige, framhåller att Sentor har ett väldigt högt anseende inom cybersäkerhetsbranschen i Sverige, tack vare deras långa erfarenhet av att leverera avancerade cybersäkerhetslösningar på den svenska marknaden.

– De har lyckats attrahera exceptionell talang och fostra en stark kultur med fokus på innovativa teknologier som är unik för branschen. Vi är glada att välkomna dessa ytterst kompetenta medarbetare som kommer att stärka vår förmåga att erbjuda högklassig cybersäkerhet till våra kunder, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan