SecurityWorldMarket

2017-12-07

4C Strategies får uppdrag av MSB 

Mikael Grape, affäesutvecklingchef på 4C Strategies.

4C Strategies har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tilldelats uppdraget att implementera "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar".

"Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar" är en skrift från MSB som innehåller metodik för hur man ska arbeta för att öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Den ger vägledning till aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar.

Genom att aktörerna agerar tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt när det gäller teknik och metoder stärks förmågan att hantera samhällsstörningar, från olyckor till mer omfattande händelser.

– Omvärldsläget är idag osäkrare än på mycket länge. Samhället måste ha förmåga att hantera ett brett spektrum av störningar, från olyckor och naturhändelser till antagonistiska hot. Aktörsgemensam inriktning och samordning är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå den effekt vi vill och måste ha, säger Mikael Grape, affärsutvecklingschef vid 4C Strategies.

Samtidigt ställer den återupptagna totalförsvarsplaneringen ytterligare krav på aktörerna och ansvarsförhållandena måste vara tydliga.

Förmågan att leda organisationen och samverka med andra under störda förhållanden är en förutsättning för framgångsrik hantering av såväl kortvariga händelser som större kriser.

Förmågan att skydda och upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom försörjning av el, värme och vatten, betalningsflöden, transporter och hälso- och sjukvård måste vara god.

– Uppdraget spänner över ett mycket stort område. Vi har arbetat sedan år 2000 med samhällssäkerhetsfrågor, och är mycket stolta över möjligheten att stötta MSB i ett bredare perspektiv, från utvecklingsprojekt på områden såsom stabsmetodik, kriskommunikation och robusta sjukhus, till implementering av "Gemensamma grunder", säger Mikael Grape avslutningsvis.

Sedan 2016 är 4C Strategies ramavtalsleverantör till MSB på området samverkan och ledning.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan