SecurityWorldMarket

2018-09-06

25 000 färre anmälda stölder hittills i år

Antalet anmälda inbrottsstölder mot butiker och varuhus minskade med 28 procent, men alla stölder polisanmäls inte.

Under perioden januari-juli i år polisanmäldes 251 687 stöldbrott, vilket är en minskning med 25 902 anmälningar jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

En påtaglig del av minskningen förklaras av att de anmälda inbrottsstölderna har minskat. Under perioden januari-juli gjordes 44 090 anmälningar om inbrottsstöld, vilket kan jämföras med motsvarande period förra året då det gjordes över 50 000 anmälningar.

Inom kategorin inbrottsstöld finns några av de största procentuella minskningarna i kategorin "stöld mot idrottsanläggning, kyrka eller museum" och kategorin i "stöld mot samlings- och ungdomslokal", där anmälningarna minskade med 28 respektive 21 procent.

Även anmälningarna om inbrottsstöld mot butiker och varuhus minskade med 28 procent. Det är dock viktigt att påpeka att många butiksstölder aldrig anmäls till polisen. I en undersökning från Svensk Handel svarade 27 procent av de 300 tillfrågade handlarna att de utsatts för någon form av stöld under senaste veckan, men 65 procent angav att de inte polisanmält händelsen.


Leverantörer
Till toppen av sidan