SecurityWorldMarket

2019-06-02

24 procent återfaller i brott inom ett år

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2016 återföll 24 procent i brott inom ett år. Av kvinnorna återföll 16 procent och av männen 26 procent. Det visar Brå-statistik som publicerades i veckan.

Återfallsandelen uppvisar i allmänhet mycket små förändringar över tid. Bland dem som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen har det dock skett en tydlig minskning i återfall sedan 2007. Av dem som frigavs från anstalt har återfallsandelen minskat, från 52 till 44 procent (−8 procent­enheter).

På lite längre sikt – om man undersöker personer som med en ingångshändelse 2012 – återföll 41 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 30 procent och bland männen 43 procent.

Andelen personer som återfaller i brott har minskat i de flesta påföljdskategorier sedan 2003, med undantag för böter och intensivövervakning med elektronisk kontroll. Störst minskning kan ses för dem med skyddstillsyn med samhällstjänst (5 procentenheter) och för dem med fängelse (6 procentenheter).


Leverantörer
Till toppen av sidan