SecurityWorldMarket

2021-01-26

2020-talets fem största IT-hot mot företag

Företagsledare världen över behöver hantera fem omfattande teknikhot de närmaste åren. Detta visar en undersökning som genomförts av mjukvaruföretaget Citrix. Hoten mot företags IT-infrastruktur är både interna och externa och har i flera fall eskalerat under coronapandemin.

Citirx-rapporten Work 2035 undersöker framtidens arbetsmiljö med sikte på hur samverkan mellan människor och teknologi kommer att se ut för att skapa värde 2035. Resultatet visar att fem hot står i vägen för företag som ligger i utvecklingsfronten.

Cyberbrott och dataintrång

Covid-19-pandemin har på kort tid intensifierat de teknik- och cyberhot som organisationer möter. Det framgår tydligt att ökat distansarbete har ställt vedertagna uppfattningar om cybersärkhet på ända. Nätverk som en gång var säkra har plötsligt blivit ett problem och skapat en mängd nya attack-bärare. Studien visar att cyberbrott, däribland hackningsattacker mot kritisk infrastruktur och dataintrång, är det som chefer oroar sig mest över.

Förhastad utrullning av AI

Under 2020 implementerades artificiell intelligens (AI) på riktigt i många organisationer. Möjligheterna till effektiviseringsvinster lockar många till att snabbt rulla ut AI-system i sina organisationer. Det är viktigt att väga denna möjlighet mot de negativa effekter som kan komma av att företags infrastruktur blir beroende av AI innan man har nått rätt mognad.

Större regelbörda framåt

Hittills har de flesta regeringar valt en avvaktande inställning när det gäller att reglera och lagstifta kring AI. Trots frånvaron av reglering är de etiska aspekterna och ansvarsfull hantering av AI ett hett debattämne världen över. Än så länge finns det ingen avancerad lagstiftning eller reglering när det gäller etisk användning av AI någonstans i världen, men så småningom kommer lagstiftningen att komma ikapp.

Blockkedjeavbrott

Enligt experter kommer blockkedjetekniken få sitt breda genomslag under 2020-talet. En av de mer lovande blockkedjetrenderna 2020 har varit BaaS (Blockchain as a Service), en molnbaserad tjänst som möjliggör för användare att utveckla sina egna digitala produkter genom att arbeta med blockkedjor. I takt med att tekniken mognar kommer vi se en övergång från experimentering till färdiga lösningar. Detta har aktualiserat en oro för hur robusta de nya blockkedjesystemen är – 88 procent av respondenterna oroar sig för blockkedjeavbrott.

Molnavbrott

Under pandemin har molntekniken spelat en avgörande roll för övergången till distansarbete. Många företag som gått över till distansarbete kommer vara beroende av sina molnbaserade system även efter pandemin. Detta avspeglar sig även i undersökning då 86 procent av företagsledarna svarar att de oroar sig for avbrott i molndatacenter. För att reducera effekterna av molnavbrott i framtiden bör organisationer överväga multimolnlösningar, eller globalt redundanta molntjänster, så att lagring och data skyddas från planerade och oplanerade händelser och förblir tillgängliga trots avbrott eller fel.

Om undersökningen

Studien genomfördes av en oberoende opinionsundersökning bland företagare och medarbetare (tillsammans ”yrkesverksamma”) för att ta reda på deras vision av framtidens arbetsliv. 2019 och 2020 intervjuade undersökningsföretaget Coleman Parkes fler än 1 500 företagsledare och medarbetare på stora, välkända företag och medelstora företag. Respondenterna kom från USA och Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna). Studien fokuserades på följande sektorer: finansiella tjänster, hälsovård och livsvetenskap, telekommunikation, media och teknik (TMT), professionella tjänster, tillverkning och dagligvaruhandel.


Leverantörer
Till toppen av sidan