SecurityWorldMarket

2021-01-25

2020 – ännu ett rekordår för Securityworldmarket

Securityworldmarket växer – antalet användare under 2020 uppgick till 402.609, varav 116.766 kom från Skandinavien.

Säkerhetsindustrins förehavanden engagerar allt fler. Så kan man tolka den växande tillströmningen av besökare till Securityworldmarket.com. Under 2020 registrerade Google Analytics 559.221 besök på webbplatsen, att jämföra med 516.788 besök under helåret 2019, en ökning på 8,2 procent. Antalet användare under 2020 uppgick till 402.609, en ökning med närmare 15,2 procent i jämförelse med föregående år (349.603).

EMEA, det vill säga Europa, Mellanöstern och Afrika, är fortfarande den största regionen med 55 procents andel av det totala antalet användare.

För Skandinavien noteras 116.766 användare.

– Medvinden för Securityworldmarket.com håller i sig och den är generell. I stort ökar antalet användare från alla världens kontinenter, säger Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International och webbplatsens redaktör.

Företagsförvärv trafikdrivande

Genomsnittet per månad för året blev 46.602 besök och 33.556 användare.

– Vi ser definitivt ett samband mellan våra satsningar på teknikteman och den växande användartrafiken, men också vår generella rapportering om hur den globala marknaden utvecklas inom olika tekniksektorer attraherar våra målgrupper, kommenterar Lennart Alexandrie.

– Sedan är snabb nyhetsrapportering en väldigt viktig faktor, framför allt vid stora branschhändelser, exempelvis stora företagsförvärv, menar han vidare och framhåller ett bevis för påståendet.

– Den 21 december hade vi årets bästa dagstrafiksiffra med 3.778 danvändare som loggade in på webbplatsen. Den nyhet som lockade mest trafik under den aktuella dagen var artikeln om att G4S skulle förvärvas av Allied Universal för motsvarande 42 miljarder kronor. Den 28 september kom vår näst högsta trafiksiffra då 3.364 användare noterades. Den dagen rapporterade vi om Securitas förvärv av fem Stanley Security-verksamheter.

5000 nyhetsartiklar

Securityworldmarket.com är en webbplats där säkerhetsnyheter presenteras på fyra olika språk. Den globala marknadseditionen och marknadseditionerna Storbritannien, Mellanöstern och Nordamerika är på engelska medan de skandinaviska marknaderna Sverige, Danmark och Norge publiceras på sina respektive språk . För att redaktionellt kunna täcka alla dessa olika marknader finns fyra redaktörer som producerar sammanlagt över 5.000 artiklar på de sju marknadseditionerna under ett år.
– Att kvaliteten på nyheterna är viktig för att locka trafiken, men självklart är kvantiteten också en framgångsfaktor, konstaterar Lennart Alexandrie.

Covid-effekten

Huruvida Covid-pandemin påverkat intresset för Securityworldmarket.com är svårt att bedöma. Trafikuppgången är närmast identisk med föregående år.

– Pandemins påverkan på trafiken kan vi inte påvisa. Däremot har vårt arbetssätt påverkats. Framför allt har vi inte kunnat besöka säkerhetsmässor världen över och inte på annat sätt kunnat ha konventionella fysiska möten med ledande företrädare för branschen så som vi brukar. Istället har vi, liksom alla andra fått förlita oss på digitala möten, säger Lennart Alexandrie.

– En tråkig följd av det har varit att vi inte kunna producera webb-tv som vi gjort tidigare år. Det hoppas vi kan komma igång under senare delen av 2021. Någon gång måste väl den här pandemin ebba ut.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan