SecurityWorldMarket

2018-05-12

1000 nya Grannsamverkansområden sedan nyår

Redan i år har det startats Grannsamverkan i ungefär 1 000 nya områden runt om i Sverige.

Forskning från Brottsförebyggande rådet tyder på att grannsamverkan kan minska brottslighet med i genomsnitt mellan 16 och 26 procent. Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för att bli utsatt för inbrott.

– Tjuven passar på när vi inte är hemma oavsett om vi bor i villa eller lägenhet, att starta Grannsamverkan innan semestern är därför att rekommendera, säger Lina Nilsson på SSF Stöldskyddsföreningen och ordförande för Nationella Grannsamverkansgruppen.

Under 2017 fortsatte de anmälda villainbrotten att minska i Sverige medan inbrott i lägenhet fortsätter att öka. Exakt vad det beror på är svårt att säga men fakta är att Grannsamverkan är mycket vanligare i villaområden än i flerfamiljshus.

– Vi upplever att många inte vet om att Grannsamverkan fungerar precis lika bra om man bor i flerfamiljshus som i villa eller radhus. Här behöver vi nå ut med mer information för att försöka minska lägenhetsinbrotten, säger Lina vidare.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och hur boende kan förebygga brott.


Leverantörer
Till toppen av sidan