SecurityWorldMarket
Annons

Hur kan AI bidra till att skydda kritisk infrastruktur?

Hangzhou, China

Med ”Critical Infrastructure Protection” (CIP) menas den responsförmåga som en regering eller företag har när allvarliga incidenter inträffar inom jordbruk, vattenförsörjning, finans, transport, och andra sektorer som är avgörande för ett lands ekonomi och stabilitet. Enligt en ny rapport från Marketsandmarkets förväntas den globala marknaden för CIP växa från 110,41 miljarder dollar 2017 till 153,16 miljarder dollar fram till 2022, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6,8 procent.

Energisektorn har dominerat marknaden sedan millennieskiftet och det är mycket troligt att tillväxten kommer att fortsätta framöver. Samtidigt som ökande säkerhetssårbarheter driver CIP-marknaden står infrastruktur och i synnerhet energiindustrin inför utmaningar. Å ena sidan kan enheter som till exempel transformatorn i ett kraftverk gå sönder på grund av ett tekniskt fel och den är samtidigt dyr att reparera – för att inte tala om vad driftstoppet innebär. Å andra sidan är arbetsmiljön för vissa anställda inom kritisk infrastruktur inte säker i dag. Electrical Safety Foundation International rapporterar att i genomsnitt 133 arbetare dör på grund av elledningar varje år. Tyvärr uppmärksammar många länder inte de anställdas säkerhet och vissa har inte ens regler inom detta område

Hur avancerade vetenskapliga och tekniska verktyg ska använda för att hjälpa mänskligheten att hantera sådana utmaningar har blivit ett hett samtalsämne i hela världen. Det amerikanska energidepartementet bedömde i januari 2017 att upp till hälften av arbetskraften i energibranschen kommer att gå i pension inom 5–10 år, vilket gör det oundvikligt att maskiner måste ”lära sig” att utföra människors arbetsuppgifter.

Med bakgrund av detta har många applikationer med den senaste AI-tekniken utvecklats och de har visat sig effektiva för att lösa problemen.

Intelligent perimeterskydd

Historiskt har många kraftverk och industriparker säkrats med fysiska skydd medan de byggts, till exempel vibrationskabel, infraröda sensorer eller staket. Det är inte svårt att föreställa sig varför det då uppstår för många falsklarm eftersom alla små störningar som vind, väderfaktorer eller djur kommer att betraktas som ”inkräktare”. En följd av det kan bli en irriterad säkerhetspersonal som kontrollerar hundratals eller till och med tusentals falska larm varje dag. Det värsta med det är att de kanske ignorerar ett larm när det väl är skarpt läge.

Tack vare kraftfull AI-teknik kan detekterade objekt klassificeras och irrelevanta objekt kan filtreras ut med upp till 98 procents noggrannhet. Säkerhetspersonal kan ställa in systemet att larma endast när människor eller fordon upptäcks. På så sätt kan säkerhetspersonalen mer effektivt fokusera på användbar larminformation. Om budgeten tillåter rekommenderas att använda värmekameror för perimeterskydd, eftersom de inte påverkas av ljus och med ett AI-chip kan dess detekteringsavstånd vara hundratals meter. För ett kraftverk med en perimeter på 12 km är cirka två dussin värmekameror en mer ekonomisk fördelaktig lösning än 200 vanliga säkerhetskameror.

Intelligent passerkontroll

ANPR-teknik (Automatic Number Plate Recognition), som kan ersätta vaktkurer, används i dag ofta som pålitlig passerkontroll vid entréer till kritisk infrastruktur. Den har en noggrannhet på upp till 98 procent och andra tillämpningar av ANPR inkluderar identifiering och tillåtelse av specialfordon som ambulanser, polisbilar och brandbilar att passera utan krångel. En annan tillämpning av ANPR är UVSS-system (Under Vehicle Scanning System). I vissa lastområden eller industriparker spelar UVSS-enheter en viktig roll när det gäller att upptäcka misstänkt gods som bomber, vapen eller annat olagligt material genom att skanna fordonets underrede vid inpassering. AI-teknik underlättar för säkerhetspersonal att kontrollera ett utgående fordon genom att jämföra bilden av fordonets underrede med den bild som togs när fordonet anlände. Saknade eller tillagda delar är ett tecken på att något har skett.

Intelligent förebyggande underhåll

Grundläggande utrustning inom kraftindustrin som till exempel huvudtransformatorer kräver regelbundet underhåll. I avsaknad av ett automatiserat system använder operatörer i kraftindustrin handhållna enheter för att utföra regelbundna inspektioner och för att skanna av utrustning etc. Vid stora transformatorstationer kan denna process ta flera dagar.

Konceptet med ”förebyggande underhåll” har funnits under en tid. Det har testats i många kraftverk världen över och har fått positiv feedback. Förebyggande underhåll kan göras med hjälp av ett positioneringssystem med både termiska linser och optiska linser, vilket i vissa fall möjliggör automatisk inspektion av viktig utrustning.

Operatörer kan fastställa regler för att diagnostisera olika brister som dålig kontakt i kontaktdon, låg oljenivå, smuts eller föroreningar på isolatorer och så vidare. Olika övervakningssystems-leverantörers forskning och utvecklingsavdelningar har samarbetat med experter inom kraftindustrin för att utveckla djupare analys baserad på ”big data”. Dessutom har övervakningssystemen integrerats med SCADA-system för att utföra enkla korrigerande åtgärder som att aktivera strömställare och liknande. Genom att använda ett övervakningssystem elimineras och optimeras regelbundna underhållsaktiviteter eftersom det fungerar dygnet runt.

En annan nyhet som AI för med sig är inspektionsroboten, som är smartare och mer kraftfull. Roboten kan kontrollera utrustning, ta bilder eller läsa av mätare enligt ett förinställt program och generera loggar som innehåller alla uppgifter och göra exakt vad en vanlig arbetare skulle göra. Användningen av avancerade värmekameror och robotar kan verkligen minska reparationstid och extra kostnader på lång sikt.

Intelligent och säker produktion

Den mänskliga faktorn är ofta den mest förbisedda faktorn i produktionsprocessen.

Intelligent videoanalys driven av AI erbjuder en mängd funktioner för att hantera produktionsprocessen. Det inkluderar inspektion av kläder med hjälp av en smart kamera som märker om personalen inte följer klädkoden. Smarta kameror kan till och med analysera om personalen bär hjälmar och säkerhetsvästar i fabriken eller om de kommer in i fabriken utan handskar. De som bryter mot bestämmelserna kommer att varnas och om de bryter mot reglerna tre gånger måste de göra om säkerhetsprovet.

Andra praktiska AI-funktioner används inom verktygshantering och passerkontroll. AI-stödd verktygshantering kräver att personalen följer standarder och använder nödvändiga verktyg när de är i tjänst. Innan man till exempel undersöker elektriska komponenter måste strömmen brytas och isolerande handskar måste användas under hela processen. Passerkontroll å andra sidan innebär att endast kvalificerad personal har behörighet att utföra speciellt arbete. Ansiktsigenkänningssystemet identifierar en person som försöker komma in och jämför med bild i databasen för tillstånd att passera. Systemet registrerar också ID-nummer och ankomsttid för alla besökare om det finns en "inkräktare".

Förutom ovanstående exempel har ANPR inom transport, ansiktsigenkänning inom bank och finans, samt intelligent videoanalys, visat sig vara mogen teknik som används i CIP och fortsatt kommer att skapa värde för slutanvändare.

AI-leverantörer är bra på att erbjuda ekonomiska fördelar för skydd av kritisk infrastruktur genom att minska arbetskraften, förbättra underhållseffektiviteten, förebygga katastrofer och olyckor, minska stöld och standardisera verksamheten, etc. Med tanke på vad de har uppnått kommer AI och ”big data” att vara viktigt i framtiden.

About  Dahua Technology

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. is a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider. With more than 16,000 employees all over the world, Dahua solutions, products, and services are applied in over 180 countries and regions. The company was ranked 2nd in “2018 a&s Security 50”. Committed to technological innovations, Dahua Technology continues to explore emerging opportunities based on video IoT technologies and has already established business in machine vision, video conferencing systems, professional drones, electronic license plates, RFID, and robotics etc, enabling a safer society and smarter living.

Visithttp://www.dahuasecurity.comto learn more and follow us on social media.

Facebook: Dahua Technology                 Twitter: Dahua Technology

YouTube: Dahua Technology Channel          LinkedIn: Dahua Technology Co. LTD


Leverantörer
Till toppen av sidan